Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska

Radca prawny

guniewska@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 22

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu oraz opiniowaniu dokumentów dotyczących postępowań realizowanych w trybie zamówień publicznych oraz współpracuje z Klientami Kancelarii przy ich przeprowadzaniu. Patrycja Guniewska reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. Przygotowuje także wewnętrzne akty prawne dla podmiotów gospodarczych w zakresie ich obsługi korporacyjnej, umowy handlowe oraz informacje i opinie prawne.

Podczas pracy zawodowej Patrycja Guniewska zdobyła doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz doradztwie na rzecz fundacji i stowarzyszeń. Jest autorem licznych artykułów oraz opracowań z zakresu współpracy samorządów i organizacji pozarządowych (NGO).

Patrycja Guniewska posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz jednostki sektora finansów publicznych obsługującej największe obiekty sportowe w Warszawie
  • Członkostwo w Stowarzyszeniu Klaster Doradztwa Gospodarczego
  • Członkostwo w Stowarzyszeniu „Partnerstwo Wschodnie”
  • Współpraca przy organizacji projektów związanych z działalnością Euroregionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Rzeszowie
  • Współpraca przy realizacji projektu „Podkarpacka Akademia Ekonomii Społecznej” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych FIO, którego celem jest rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego

Specjalizacje

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta