Marta Pomykaj

Marta Pomykaj

Aplikant adwokacki

pomykaj@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 15

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. W kancelarii Marta zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów, przygotowywaniem pism procesowych oraz opinii prawnych, jak również reprezentuje interesy klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Wykształcenie:

  • Izba Adwokacka w Warszawie: aplikantka adwokacka
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: kierunek prawo
  • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: kierunek socjologia

Portfolio/Publikacje/Osiągnięcia:

  • Doradztwo prawne w zakresie ochrony marki na rzecz licznych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw (w tym badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych oraz rejestracja znaków towarowych)
  • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie kontraktów IP oraz IT
  • Obsługa branży rozrywkowej, w tym świadczenie pomocy prawnej z zakresu ochrony dóbr osobistych na rzecz osób ze świata mediów i show biznesu
  • Przygotowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Doradztwo prawne na rzecz licznych instytucji kultury w zakresie ochrony praw własności intelektualnej
  • Prowadzenie projektu compliance w zakresie własności intelektualnej dla jednej z największych polskich spółek publicznych
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu własności intelektualnej dla artystów, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych

W czasie studiów Marta przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa Koła Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W tym czasie Marta była głównym organizatorem oraz prelegentem kilku ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych tematyce prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz dóbr osobistych.

W 2016 roku Marta została laureatką I miejsca w największym ogólnopolskim turnieju akademickim poświęconym tematyce własności intelektualnej, tj. „IP Challenge”. W 2017 roku praca magisterska Marty pt. „Wielowymiarowy charakter używania znaku towarowego” została nagrodzona w konkursie na najlepsze prace magisterskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto, Marta angażuje się w inicjatywy mające na celu popularyzację wiedzy oraz zwiększanie społecznej świadomości w zakresie korzystania z legalnych źródeł kultury. Działania Marty w tym obszarze zostały już kilkukrotnie docenione m.in. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Legalna Kultura.

W 2018 roku spot współtworzony przez Martę, mający na celu zachęcenie do korzystania z legalnych źródeł kultury, został wyróżniony na 43 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Specjalizacje:

prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, ochrona praw konsumentów, dobra osobiste, postępowania sporne, prawo mediów i reklamy.

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta