Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Radca prawny

borajkiewicz@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 18

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. Jest zaangażowana w obsługę złożonych procesów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości, dystrybucji, przepływu usług, towarów i kapitału. Kładzie nacisk na rozwiązania komercyjne, efektywne oraz maksymalne zabezpieczenie interesów Klienta.

W ramach praktyki współpracuje także z domami mediowymi, agencjami reklamowymi oraz wiodącymi podmiotami z branży reklamy wielkoformatowej, wspierając ich bieżącą działalność operacyjną, w szczególności w zakresie realizacji kampanii promocyjnych. Posiada doświadczenie w branży e-commerce oraz przygotowywaniu akcji marketingowych i konkursów.

Marta Borajkiewicz-Pionkowska świadczy także prawne wsparcie dla spółek prawa handlowego w ramach szeroko pojętej obsługi korporacyjnej oraz polityki zatrudnienia.

Doradza także indywidualnym Klientom Kancelarii w zabezpieczeniu ich praw i interesów w zakresie roszczeń konsumenckich, ochrony dóbr osobistych i prawa pracy. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz pojednawczych.

Biegle włada językiem angielskim.

Wykształcenie

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo, ukończone z wyróżnieniem

Portfolio / publikacje / osiągnięcia

  • Opracowywanie pakietu umów związanych z zaangażowaniem znanej osobowości publicznej ze świata filmu w kampanię promocyjną dużego centrum handlowego w Krakowie
  • Obsługa transakcji nabywania nieruchomości przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego (Daleki Wschód)
  • Obsługa transgranicznego procesu nabywania technologii produkcji stali
  • Stałe doradztwo i obsługa prawna w zakresie prawa reklamy, promocji i mediów dla dużych agencji reklamowych, domów mediowych oraz wiodących spółek działających na rynku reklamy wielkoformatowej
  • Członek zespołu zajmującego się procesami inwestycyjnymi o znacznej wartości na rynku nieruchomości
  • Ukończenie z wyróżnieniem aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Specjalizacje

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta