Justyna Piechniak

Justyna Piechniak

Aplikant adwokacki

piechniak@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 23

Justyna Piechniak wspiera Klientów Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw karnych (w tym karnoskarbowych), szeroko rozumianych spraw cywilnych – ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego oraz dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz innych roszczeń o charakterze majątkowym – i administracyjnych.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Justyna zdobyła bogate doświadczenie procesowe w reprezentowaniu interesów Klientów na etapie przedsądowym, jak również w ramach sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych miała okazję zdobywać nie tylko z punktu widzenia Klienta w ramach czynności zawodowych pełnomocnika, ale również z perspektywy pracy w charakterze urzędnika państwowego w biurze konstytucyjnego organu administracji państwowej na szczeblu centralnym.

Odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (w tym postępowania egzekucyjnego w administracji), prawa podatkowego oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego.

W czasie studiów uczestniczyła w III edycji projektu ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dla studentów prawa – „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, gdzie zdobywała wiedzę pod okiem praktyków-specjalistów z wielu dziedzin prawa.

Do szczególnych zainteresowań zawodowych Justyny zalicza się prawo spadkowe, ochrona dóbr osobistych oraz prawo rodzinne i opiekuńcze.

Justyna posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie:

· aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

· absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierunek: prawo

Specjalizacje:

· prawo karne, prawo karnoskarbowe

· postępowania sporne, ochrona dóbr osobistych

· prawo korporacyjne, prawo pracy

· prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta