Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer

Asystent prawny

szmelcer@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39, wew. 19

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii zajmuje się m.in.  prowadzeniem spraw windykacyjnych, pomagając w obsłudze klientów dochodzących należności od swoich dłużników. Pracuje również w zespole prawa reklamy, wspierając prowadzenie postępowań przed organami administracji dotyczących nośników reklamowych. Przed podjęciem pracy w Kancelarii praktykował w kancelarii komornika sądowego, gdzie zgłębiał tajniki egzekucji sądowej. Praktykował również w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, na stanowisku protokolanta.

Jakub Szmelcer posługuje się językiem angielskim.

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo, V rok studiów

Portfolio/osiągnięcia

  • członek Koła Naukowego Prawa Medialnego „Forum Publicum”
  • członek Koła Naukowego Prawa Procesowego
  •  działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA

Specjalizacje

prawo reklamy, prawo własności intelektualnej, postępowanie egzekucyjne, windykacje

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta