Anna Kalita

Anna Kalita

adwokat

kalita@mkzpartnerzy.pl

22 622 64 39

Anna Kalita zajmuje się w głównej mierze prawem karnym materialnym i procesowym na wszystkich etapach postępowania, w ramach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Reprezentuje klientów Kancelarii, działając zarówno w charakterze obrońcy oskarżonych, jak i pełnomocnika pokrzywdzonych przestępstwem. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw osób fizycznych i podmiotów gospodarczych dotyczących m.in. przestępstw przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz wiarygodności dokumentów, a także przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. Do zakresu jej działalności należy także postępowanie cywilne, w tym spory sądowe o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz dotyczące ochrony dóbr osobistych.

Doświadczenie zdobywała w krakowskich oraz warszawskich kancelariach radcowskich i adwokackich, a także podczas praktyk i stażów w sądach, prokuraturach oraz w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Do jej zainteresowań należy prawo ochrony zwierząt. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Wykształcenie:

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo

Specjalizacje

Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta