MKZ Partners Law Firm là hãng luật gồm các nhà tư vấn pháp lý, luật sư bào chữa và luật sư nhiều kinh nghiệm hợp tác trong văn phòng Vác-sa-va của Hãng luật, tiềm năng của chúng tôi đang tăng trưởng có hệ thống. Chúng tôi là hãng luật cung cấp các giải pháp pháp lý cải tiến và hiệu quả cho khách hàng của mình. Chúng tôi đưa ra tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất, mang tính quốc tế cũng như cách tiếp cận riêng biệt và theo vùng miền tới các khách hàng của mình và trường hợp mà chúng tôi đảm nhận tại cùng thời điểm. Kinh nghiệm sâu rộng và sự đào tạo chuyên nghiệp của các chuyên gia của chúng tôi là một tài sản khác của Hãng luật. Sự phát triển của chúng tôi dựa vào sự học hỏi trong thời gian dài. Với tư cách là đối tác chúng tôi đã phát triển các mối quan hệ và tiếp xúc thông qua việc thực hiện các chức năng trong vị trí chịu trách nhiệm trong lĩnh vực hành chính công và tư nhân.

MKZ Partners cung cấp một phạm vi đầy đủ các dịch vụ pháp lý với định hướng hướng tới khách hàng hợp tác. Chúng tôi cung cấp tư vấn cho các doanh nhân Ba Lan quan tâm tới việc vận hành ở các thị trường quốc tế và các công ty nước ngoài đang dự định đầu tư vào Ba Lan. Văn phòng của chúng tôi bao gồm các dịch vụ trong mười hai lĩnh vực quan trọng, đó là: Luật quảng cáo / Truyền thông, Bất động sản / Quá trình đầu tư, Công nghệ mới, Luật hợp tác, Bảo vệ môi trường, Vận chuyển và hậu cần, Tranh chấp, Luật không trả được nợ, Tái cấu trúc nợ vận hành, Luật lao động cá nhân và tập thể, Thu mua công, Các dự án xuyên quốc gia và thương mại. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tới các khách hàng của mình, tính đến các chi tiết của hoạt động được tiến hành và nền tảng thị trường hiện tại. Chúng tôi cập nhật các xu hướng đầu tư cũng như môi trường pháp lý, chính trị, kinh tế và xã hội. Bằng cách cung cấp tư vấn tới các khách hàng của mình chúng tôi kết hợp kinh nghiệm từ việc hợp tác quốc tế, văn hóa nước ngoài và quan hệ giữa các cá nhân cùng với kiến thức của thị trường Ba Lan. Thứ làm chúng tôi đặc biệt tự hào là việc các công ty đầu tư nước ngoài cũng như những người nước ngoài sinh sống tại Ba Lan và những người dự định sống theo lối riêng tư hoặc vì công việc tại Ba Lan cảm kích trước những việc làm của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi bao gồm cung cấp các dịch vụ nhanh và hiệu quả ở mức cao nhất tới các khách hàng của mình, điều này cũng cho phép họ củng cố vị trí và đạt được mục đích của mình. Các khách hàng cảm kích sự tiếp cận đa ngành và mang tính bổ sung của chúng tôi vì sự hỗ trợ kinh doanh và pháp lý mà chúng tôi cung cấp cho họ. Đó là tài sản không bàn cãi của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn đầy đủ tới các khách hàng của mình và các đối tác kinh doanh do đó họ cảm thấy an toàn trong khi đưa ra các quyết định hàng ngày. Điều này làm chúng tôi nổi bật – ví dụ chúng tôi đã nhận được sự chú ý từ Forbes, Rzeczpospolita, Tạp chí kinh doanh Vác-sa-va và Dziennik Gazeta Prawna.

Chúng tôi tin rằng sự thành công của các khách hàng là thước đo thành công của chúng tôi.

Law Firm’s Team and Partners

kancelaria@mkzpartnerzy.pl