MKZ Partners Law Firm là hãng luật gồm các nhà tư vấn pháp lý, luật sư bào chữa và luật sư nhiều kinh nghiệm hợp tác trong văn phòng Vác-sa-va của Hãng luật, tiềm năng của chúng tôi đang tăng trưởng có hệ thống. Chúng tôi là hãng luật cung cấp các giải pháp pháp lý cải tiến và hiệu quả cho khách hàng của mình. Chúng tôi đưa ra tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất, mang tính quốc tế cũng như cách tiếp cận riêng biệt và theo vùng miền tới các khách hàng của mình và trường hợp mà chúng tôi đảm nhận tại cùng thời điểm. Kinh nghiệm sâu rộng và sự đào tạo chuyên nghiệp của các chuyên gia của chúng tôi là một tài sản khác của Hãng luật. Sự phát triển của chúng tôi dựa vào sự học hỏi trong thời gian dài. Với tư cách là đối tác chúng tôi đã phát triển các mối quan hệ và tiếp xúc thông qua việc thực hiện các chức năng trong vị trí chịu trách nhiệm trong lĩnh vực hành chính công và tư nhân.

MKZ Partners cung cấp một phạm vi đầy đủ các dịch vụ pháp lý với định hướng hướng tới khách hàng cá nhân. Văn phòng của chúng tôi bao gồm tất cả các dịch vụ và lĩnh vực hoạt động quan trọng, đó là: luật gia đình, thừa kế, bảo vệ quyền khách hàng, hư tổn, quyền cá nhân, bản quyền, luật tội phạm.

Đặc biệt, chúng tôi hướng đến những người nước ngoài sống tại Ba Lan hoặc dự định sống theo lối riêng tư hoặc vì công việc tại Ba Lan. Chúng tôi biết rằng việc thực hiện chức năng trong thực tại Ba Lan kể cả về mặt pháp lý và kinh tế đối với một người có thể là khó. Chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp sự hỗ trợ và an toàn toàn diện cho các khách hàng của mình trong hành pháp cư trú và làm việc ở Ba Lan, hỗ trợ trong thực thi hoạt động kinh doanh và cung cấp lời khuyên pháp lý thực tiễn đối với các quyết định hàng ngày của họ. Chúng tôi đưa ra sự hỗ trợ toàn diện và đa chiều cho các khách hàng của mình bằng cách cung cấp sự tư vấn ở cả giai đoạn trước khi họ đến Ba Lan và về thời gian sinh sống của họ trong nước.

Thứ làm chúng tôi đặc biệt tự hào là việc chúng tôi nhận được sự cảm kích và tin tưởng từ các khách hàng trong Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, các nước châu Á khác, Ukraina và Nga.

Mục tiêu của chúng tôi bao gồm cung cấp các dịch vụ nhanh và hiệu quả ở mức cao nhất tới các khách hàng của mình, điều này cũng cho phép họ củng cố vị trí và đạt được mục đích của mình. Các khách hàng cảm kích sự tiếp cận đa ngành và mang tính bổ sung của chúng tôi vì sự hỗ trợ kinh doanh và pháp lý mà chúng tôi cung cấp cho họ. Đó là tài sản không bàn cãi của chúng tôi. Nó cho phép chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn đầy đủ tới các khách hàng của mình và các đối tác kinh doanh do đó họ cảm thấy an toàn trong khi đưa ra các quyết định hàng ngày. Điều này làm chúng tôi nổi bật – ví dụ chúng tôi đã nhận được sự chú ý từ Forbes, Rzeczpospolita, Tạp chí kinh doanh Vác-sa-va và Dziennik Gazeta Prawna.

Law Firm’s Team and Partners

kancelaria@mkzpartnerzy.pl