Należyte uregulowanie spraw związanych ze spadkiem po osobie zmarłej w niedługi czas po jej śmierci nadal bywa zaniedbywane. Przeprowadzenie postępowania spadkowego ułatwia jednak w wielu wypadkach dalsze zarządzanie majątkiem zmarłego lub spłatę jego długów, pozwalając na uniknięcie w przyszłości niespodziewanych wydatków lub trudności w administrowaniu czy rozporządzeniu takim majątkiem. Naszym Klientom doradzamy rozwiązanie spraw związanych ze spadkiem w możliwie najkrótszym terminie oraz wspieramy ich na każdym etapie tego postępowania, zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i z ustawy. Zachęcamy także naszych Klientów do przełamywania stereotypów i pozostawienia dyspozycji na wypadek swojej śmierci na przyszłość. Budujemy z Klientami długofalowe relacje oparte na zaufaniu i dyskrecji.

Nasi specjaliści doradzają m. in. w zakresie:

  • kompleksowego prowadzenia postępowań spadkowych (dla spadkobierców z kraju i zagranicy),
  • podziału majątku spadkowego,
  • wydziedziczenia,
  • zachowku,
  • testamentów, zapisów i poleceń (w tym także postępowań w celu ich unieważnienia lub utrzymania w mocy),
  • tworzenia fundacji z majątku spadkowego.