Reprezentujmy klientów w sprawach spadkowych oraz dotyczących dziedziczenia. Zapewniamy reprezentację w zakresie spraw rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego. Liczną grupę stanowią sprawy o ustalenie alimentów /dochodzenia alimentów na rzecz dziecka, dochodzenia alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka, dochodzenia alimentów na rzecz rodziców lub dalszych zstępnych, prowadzenia spraw o podwyższenie i obniżenie alimentów, prowadzenia spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, kontaktów z dziećmi, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ubezwłasnowolnienie. Nie stronimy od mediacji i negocjacji. Pracujemy z psychologami oraz lekarzami różnych specjalności na każdym etapie postępowania, gdzie zachodzi taka konieczność lub potrzeba.