W obecnych czasach, zapewnienie stabilności i ciągłości zatrudnienia stanowi istotną wartość, przybierającą na znaczeniu wobec wzmożonej praktyki zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Nasi specjaliści pomagają Klientom w zabezpieczeniu ich interesów już na etapie zawierania umowy o pracę, a także wspierają Klientów w przypadku powstania konfliktów w ramach stosunku zatrudnienia oraz w działaniach zmierzających do ochrony ich praw w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Posiadamy doświadczenie w sporach z pracodawcami, z sukcesem wspierając naszych Klientów w uzyskiwaniu korzystnych dla nich rozstrzygnięć.

Nasi specjaliści doradzają m. in. w zakresie:

  • nawiązywania stosunku pracy,
  • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • zwolnień indywidualnych i grupowych,
  • roszczeń z tytułu godzin nadliczbowych, nagród, premii lub odpraw,
  • sporów z pracodawcami,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ubezpieczeń społecznych.