Dynamizm życia społeczno-gospodarczego wpływa na zachowania nasze i osób, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Nie nadążamy za zmianami prawa, popełniamy błędy, który skutki potrafią zmienić życie każdego z nas. Niekiedy źródłem problemów są osoby trzecie lub okoliczność, na którą nie mamy wpływu. Zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca narażony jest odpowiedzialność karną czy karno-skarbową. Wtedy potrzebna jest pomoc profesjonalisty, prawnika, który bezkompromisowo zajmie się sprawą i wytworzy poczucie bezpieczeństwa u Klienta tj. będzie na bieżąco ze sprawą, będzie uczestniczył we wszystkich, niezbędnych czynnościach w sprawie, będzie do dyspozycji Klienta. Prawnicy Kancelarii Michalak Kosicka Zawolski, hołdując tym zasadom prowadzą sprawy i zajmują się z powodzeniem:

– obroną w procesach karnych, na każdym etapie, od chwili wszczęcia postępowania, poprzez śledztwo/dochodzenie, jak i postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,

– reprezentacją na etapie postępowania wykonawczego i po uprawomocnieniu się orzeczenia skazującego,

– wsparciem i obroną osób fizycznych w sprawach karno-skarbowych wszczynanych przez organy państwa : m.in. jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, prokuraturę, Policję, CBA, ABW,

– wsparciem, reprezentacją i uczestnictwem w przesłuchaniach w charakterze świadka i innych czynnościach,

– reprezentowaniem pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych
Proszę pamiętać, że lepiej jest zapobiegać aniżeli bronić się po ujawnieniu czynu niezgodnego z prawem.