Pomimo, iż radcowie prawni od stosunkowo niedługiego czasu mają prawo do występowania w roli obrońcy w postępowaniach karnych, współpracujący z nami specjaliści posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zarówno po stronie sprawcy, jak i pokrzywdzonego. Mamy świadomość, iż w obliczu grożącej sankcji karnej, Klienci wymagają szczególnego wsparcia i opieki prawnej, a także bycia na bieżąco informowanym o przebiegu postępowań. W ramach naszej praktyki, doradzamy Klientom uczestniczącym w postępowaniach karnych, a także chcącym je zainicjować. Wpieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania, zarówno przed organami postępowania przygotowawczego (tj. m. in. Policją lub prokuraturą) oraz sądami, zapewniając reprezentację podczas czynności procesowych.

Nasi specjaliści wspierają Klientów m. in. w zakresie:

  • reprezentacji przed sądami i organami prowadzącymi postępowanie (m. in. policją, prokuraturą, izbami celnymi),
  • sporządzania pism, ekspertyz i opinii,
  • reprezentacji w postępowaniu wykonawczym lub w postępowaniu o zmianę sposobu wykonania kary.