Twórczość artystyczna podlega ochronie prawnej niezależnie od dopełnienia przez twórcę jakichkolwiek formalności. Niekiedy, prawa autorskie do utworów stanowią bardzo cenną wartość materialną oraz niematerialną, którą należy chronić, a którą właściwe zarządzanie może przynieść wymierne korzyści. W naszej Kancelarii posiadamy rozbudowaną praktykę w zakresie prawa autorskiego, a nasi specjaliści to uznani eksperci w tej dziedzinie, niejednokrotnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem na forum publicznym. Naszym Klientom doradzamy jak prawidłowo zabezpieczyć i zarządzać prawami autorskimi, a czego wystrzegać się w zawieranych umowach. Z sukcesami wspieramy także twórców i artystów wykonawców w ochronie ich praw i dochodzeniu roszczeń.

Nasi specjaliści doradzają m. in. w zakresie:

  • twórczości artystycznej (m. in. utworów literackich, plastycznych, audiowizualnych, programów komputerowych),
  • twórczości pracowniczej,
  • baz danych,
  • rozporządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz umów licencyjnych,
  • sporów przed sądami powszechnymi i polubownymi,
  • negocjacji i mediacji,
  • kontaktów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami.