Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w doradztwie na rzecz Klientów w sprawach dochodzenia rekompensaty szkód, zarówno na osobie, jak i w mieniu. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych oraz wspieramy ich w ramach prowadzonych na etapie przedprocesowym negocjacji. Dbamy o najlepsze zabezpieczenie interesów naszych Klientów oraz dążymy do uzyskania jak najbardziej satysfakcjonujących warunków rekompensaty szkody. Posiadamy rozbudowaną praktykę w zakresie szkód spowodowanych błędami medycznymi, w tym zabiegami dentystycznymi, czy medycyny estetycznej oraz wypadkami komunikacyjnymi. Często posiłkujemy się wiedzą ekspercką lekarzy, psychologów, inżynierów, aby właściwie ocenić sprawę oraz zapewnić Klientom najwyższy poziom świadczonych usług.

Świadczymy usługi m. in. w zakresie:

  • reprezentacji w postępowaniach sądowych i przedprocesowych (w tym m. in. w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi),
  • prowadzenia negocjacji, przygotowywania i zawierania ugód i porozumień,
  • sporządzania pism, ekspertyz i opinii,
  • reprezentacji w kontaktach ze sprawcami.