Wraz z rozwojem Internetu i środków masowego przekazu, wzrasta świadomość konsumentów, jako uczestników obrotu gospodarczego oraz ich wrażliwość na praktyki i działania mogące naruszać ich prawa. Niejednokrotnie jednak, pomimo właściwej diagnozy, iż doszło do naruszenia, ochrona swoich interesów wymaga interwencji prawnej, popartej doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą. Nasi eksperci wspierają Klientów w sprawach o ochronę ich praw i zabezpieczenie ich interesów. Posiadamy unikatową i rozbudowaną praktykę w zakresie sporów z ubezpieczycielami i bankami. Z sukcesem reprezentujemy naszych Klientów w sporach dotyczących kredytów denominowanych do CHF i EUR oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (NWW).

Świadczymy usługi m. in. w zakresie:

  • sporów z bankami (m. in. w zakresie kredytów denominowanych do CHF i EUR oraz ubezpieczeń NWW),
  • sporów z ubezpieczycielami,
  • roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • umów o kredyt konsumencki,
  • umów zawieranych na odległość (m. in. przez Internet lub telefon),
  • usług zaopatrzenia w media (m. in. energię elektryczną, Internet, telefon),
  • sporządzania pism, ekspertyz i opinii.