Dobra osobiste to m. in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa i artystyczna, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania. Innymi słowy przymioty lub wartości pozostające pod ochroną prawa cywilnego, których naruszenie może rodzić odpowiedzialność m. in. odszkodowawczą. W dzisiejszych czasach, najczęstszym przedmiotem naruszenia bywa twórczość, wolność słowa, dobre imię lub wizerunek, niejednokrotnie naruszane przez lub w mediach albo w związku z publicznymi wystąpieniami. Należy pamiętać, że każdy, niezależnie od tego, czy jest osobą publiczną, czy też nie, może domagać się ochrony swoich dóbr osobistych. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań zmierzających do ochrony dóbr osobistych, w tym także przeciwko dziennikarzom i wydawcom.

Świadczymy usługi m. in. w zakresie:

  • reprezentacji w postępowaniach sądowych i przedprocesowych,
  • prowadzenia negocjacji, przygotowywania i zawierania ugód oraz porozumień,
  • sporządzania pism, ekspertyz i opinii.