Zespół naszych prawników od 2014 roku zajmuje się w sprawami dot. kredytów waloryzowanych/indeksowanych, jak i denominowanych do walut obcych (frank szwajcarski, jen japoński, dolar amerykański, euro). Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym, którego celem jest unieważnienie umowy kredytu lub definitywne usunięcie z umowy klauzul przeliczeniowych (odwalutowanie kredytu).

Zajmujemy się zarówno umowami obowiązującymi, jak i spłaconymi kredytami. Reprezentujemy klientów w sporach podjętych z inicjatywy samych kredytobiorców, jak również w sprawach wszczętych przez bank.

W ramach obsługi prawnej oferujemy m. in.:

  • Bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej pod kątem potencjalnych roszczeń przeciwko bankowi, w tym w zakresie istnienia klauzul niedozwolonych,
  • Pomoc w obliczeniu roszczeń kierowanych przeciwko bankowi
  • Wskazanie Klientowi optymalnej strategii procesowej w sporze
  • Reprezentację Klienta w sprawach przeciwko bankowi na każdym etapie postępowania przedsądowego, pojednawczego, sądowego oraz egzekucyjnego
  • Przygotowywanie pism w sprawie bez „ścisłych” ram czasowych – poświęcimy sprawie tyle czasu, ile będzie ona wymagać.