Specjalizacje

KREDYTY FRANKOWE

Zespół naszych prawników od 2014 roku zajmuje się w sprawami dot. kredytów waloryzowanych/indeksowanych, jak i denominowanych do walut obcych (frank […]

czytaj więcej

Prawo karne/prawo karno skarbowe

Dynamizm życia społeczno-gospodarczego wpływa na zachowania nasze i osób, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Nie nadążamy za […]

czytaj więcej

Prawo rodzinne/rozwody

Reprezentujmy klientów w sprawach spadkowych oraz dotyczących dziedziczenia. Zapewniamy reprezentację w zakresie spraw rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego. Liczną […]

czytaj więcej

Ochrona praw konsumenta

Wraz z rozwojem Internetu i środków masowego przekazu, wzrasta świadomość konsumentów, jako uczestników obrotu gospodarczego oraz ich wrażliwość na praktyki […]

czytaj więcej

Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste to m. in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa i artystyczna, tajemnica korespondencji, […]

czytaj więcej

Odszkodowania

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w doradztwie na rzecz Klientów w sprawach dochodzenia rekompensaty szkód, zarówno na osobie, jak i w […]

czytaj więcej

Prawo rodzinne

W ramach naszej praktyki, wspieramy Klientów we wszelkich sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m. in. w zakresie […]

czytaj więcej

Spadki

Należyte uregulowanie spraw związanych ze spadkiem po osobie zmarłej w niedługi czas po jej śmierci nadal bywa zaniedbywane. Przeprowadzenie postępowania […]

czytaj więcej

Prawo pracy

W obecnych czasach, zapewnienie stabilności i ciągłości zatrudnienia stanowi istotną wartość, przybierającą na znaczeniu wobec wzmożonej praktyki zastępowania umów o […]

czytaj więcej

Prawo autorskie

Twórczość artystyczna podlega ochronie prawnej niezależnie od dopełnienia przez twórcę jakichkolwiek formalności. Niekiedy, prawa autorskie do utworów stanowią bardzo cenną […]

czytaj więcej

Cudzoziemcy

Mamy świadomość, iż funkcjonowanie dla cudzoziemca w realiach polskiej rzeczywistości, w tym prawnej i gospodarczej może okazać się trudne. Nasze […]

czytaj więcej

Prawo karne

Pomimo, iż radcowie prawni od stosunkowo niedługiego czasu mają prawo do występowania w roli obrońcy w postępowaniach karnych, współpracujący z […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta