Reklama zatacza coraz szersze kręgi, torując sobie miejsce w przestrzeni społecznej, krajobrazie miejskich aglomeracji oraz mediach. Działalność promocyjna przybiera najróżniejsze formy, wykorzystując media tradycyjne, społecznościowe oraz korzystając z innych, niejednokrotnie trudnych do rozpoznania metod komunikacji. Nasi specjaliści pomagają Klientom czerpać maksymalne korzyści z działalności reklamowej, świadcząc wsparcie zarówno na rzecz Klientów oferujących takie usług, jak i z nich korzystających. Swoją wiedzą i doświadczeniem nasi specjaliści wspierają realizację rozpoznawalnych kampanii reklamowych, dbają o prawidłowy przebieg procesów ich legalizacji oraz zabezpieczenie interesów Klientów w umowach.

Nasza oferta obejmuje wsparcie m. in. w zakresie:

  • kompleksowej obsługi prawnej agencji reklamowych, agencji interaktywnych i domów mediowych, działów marketingu i promocji, reklamodawców (m. in. w zakresie reklamy zewnętrznej, wielkoformatowej, umów dotyczących pozyskiwania powierzchni reklamowych, czasu antenowego, prowadzenia reklam),
  • relacji z podwykonawcami (m. in. drukarnie, graficy, agencje kreatywne),
  • reklamy internetowej i elektronicznej informacji handlowej,
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji (m. in. reklama wprowadzająca w błąd, reklama porównawcza, reklama ukryta),
  • lokowania produktu (product placement),
  • oceny zgodności materiałów reklamowych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami etyki, uczciwej konkurencji, regułami ochrony konsumentów,
  • prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej,
  • produkcji filmowej, teatralnej i muzycznej,
  • realizacji kampanii reklamowych (m. in. zaangażowania osób publicznych).