Nasi specjaliści wspierają Klientów planujących rozpoczęcie działalności, a także funkcjonujące już organizacje o niejednokrotnie złożonej strukturze właścicielskiej. Doradzamy Klientom przy realizacji ich celów biznesowych oraz krótko i długookresowych strategii rozwoju, planach w zakresie fuzji i przejęć, tworzeniu lub reorganizacji struktur kapitałowych oraz rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji. Świadczymy wsparcie na rzecz spółek prawa handlowego oraz ich wspólników, zarówno mniejszościowych, jak i większościowych. Dostarczamy rozwiązań komercyjnych i skutecznych, dbając jednocześnie o marginalizację ryzyka.

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem m. in. w zakresie:

  • bieżącego wsparcia korporacyjnego dla spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów, przedstawicielstw,
  • wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności;
  • zakładania spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, oddziałów, przedstawicielstw, izb gospodarczych,
  • przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych;
  • audytów prawnych, analiz i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence);
  • wsparcia prawnego dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy);
  • umów wspólniczych (shareholders agreement, termsheets), także dla przedsięwzięć zalążkowych, joint – venture, venture – capital;
  • corporate governance (procesy, regulaminy pracy i wynagrodzeń, umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie oraz inne akty związane ze stosunkiem pracy, doradztwo w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę),
  • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • fuzji i przejęć;