Odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami to dynamicznie rozwijające się gałęzie gospodarki, regulowane szeregiem często zmienianych krajowych i unijnych przepisów oraz procedur. Ochrona środowiska to także nierozerwalny element towarzyszący realizacji przedsięwzięć budowlanych lub infrastrukturalnych. Nasi specjaliści posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsięwzięć z sektora energetyki i gospodarki odpadami oraz doradztwie na rzecz Klientów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć budowlanych.  Wspieramy naszych Klientów, aby osiągali maksymalne efekty z prowadzonej działalności. Odpowiadamy na wyzwania realiów prawnych i gospodarczych oraz zmieniających się trendów biznesowych.

Nasze usługi obejmują m. in.:

  • doradztwo w zakresie krajowych i unijnych regulacji dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii,
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
  • doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji (m. in. uzyskiwanie zezwoleń oraz zgód),
  • reprezentację przed organami administracji oraz zastępstwo przed sądami.