W dobie globalizacji i cyfryzacji, innowacje technologiczne stały się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy chcący nadążyć za zmieniającymi się trendami w dziedzinie komunikacji, prowadzenia działalności i organizacji przedsiębiorstwa oraz wzrastającym znaczeniem technologii cyfrowych w tych obszarach, stają przed wyzwaniem ich implementacji w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W konsekwencji, konieczne stało się zapewnienie specjalistycznych usług prawnych opartych na wiedzy merytorycznej, otwartości na innowacyjne rozwiązania i biznesowym podejściu. Pomagamy naszym Klientom zarówno prowadzącym działalność w takich branżach jak informatyka, czy e-commerce, jak i tym, dla których technologie cyfrowe stanowią jedynie element prowadzenia działalności gospodarczej, w sprawach związanych z różnorodnymi przedsięwzięciami technologicznymi i informatycznymi, a także w związku z koniecznością zabezpieczenia informacji poufnych, danych osobowych, czy transferu know-how.

Nasi specjaliści oferują wsparcie m. in. w zakresie:

  • e-commerce (m. in. regulaminy, privacy policy, klauzule niedozwolone),
  • ochrony danych osobowych (m. in. RODO, polityka bezpieczeństwa, outsourcing usług, zastępstwo prawne),
  • IT (m. in. umowy wdrożeniowe, serwisowe i utrzymaniowe, rozwojowe, outsourcing usług, opracowywanie załączników KPI / SLA),
  • baz danych (m. in. tworzenie, outsourcing i licencjonowanie),
  • prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (m. in. non-disclosure agreements), ochrony i transferów know-how,
  • komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (m. in. umowy, w tym umowy konsorcjów, umowy o dofinansowanie, zastępstwo prawne przed NCBR, obsługa instytutów i jednostek naukowych i badawczych, regulaminy, spółki spin-out i spin-off).