Naszym Klientom oferujemy kompleksowe, prawno-biznesowe podejście do transakcji fuzji, przejęć oraz przekształceń spółek (M&A) a także wsparcie w zakresie:

 • oceny struktury prawnej danego podmiotu bądź też grupy podmiotów;
 • badania due dilligence;
 • przygotowania dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia transakcji;
 • wsparcia Klienta w negocjacjach;
 • w razie potrzeby, reprezentowania Klienta w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Wspieramy również Klientów i reprezentujemy ich przed właściwymi organami w postępowaniach administracyjnych w przypadku konieczności uzyskania decyzji niezbędnych dla transakcji fuzji bądź przejęć.

Zespół Kancelarii przeprowadził szereg udanych procesów połączenia, przejęcia oraz podziału podmiotów działających na rynku, nie skupiając się jedynie na prawnym aspekcie operacji, ale mając na uwadze również biznesowe jej aspekty oraz cele, które chcą osiągnąć Klienci. Doradzamy też przy realizacji krótko i długookresowych strategii rozwoju, tworzeniu planów w zakresie fuzji i przejęć, tworzeniu lub reorganizacji struktur kapitałowych oraz rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji. Dostarczamy skutecznych rozwiązań, dbając jednocześnie o marginalizację ryzyka.

Oferujemy również doradztwo w przypadku chęci wyjścia Klienta z danej inwestycji. Może to nastąpić zarówno poprzez sprzedaż danego podmiotu potencjalnemu inwestorowi, jak również poprzez podjęcie działań zmierzających do debiutu giełdowego Spółki.

Wsparcie Klienta w opisanym obszarze fuzji i przejęć prowadzona jest przez zespół dedykowanych, doświadczonych specjalistów pod kierownictwem Mecenas Katarzyny Kosickiej-Polak.

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady transakcji M&A, których obsługę prowadziła Kancelaria:

 • podział mający na celu utworzenie spółek celowych dla podmiotu będącego jednym z liderów polskiego rynku reklam wielkoformatowych;
 • proces połączenia spółek będących liderami w branży reklamy;
 • proces przejęcia spółki z branży modowej w ramach rozwoju dotychczas prowadzonej działalności;
 • przekształcenia mające na celu zmianę formy prawnej spółek działających w branży drukarskiej oraz poligraficznej;
 • zmiana formy prawnej: przekształcenie w spółkę akcyjną oraz koordynowanie procesu wprowadzenia na GPW podmiotów działających w sektorze informatycznym;
 • obsługa procesów przekształcenia – zmiany formy prawnej ze spółek osobowych na spółki kapitałowe podmiotów działających na rynku TSL (transport, spedycja logistyka).