Specjalizacje

Fuzje i przejęcia

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe, prawno-biznesowe podejście do transakcji fuzji, przejęć oraz przekształceń spółek (M&A) a także wsparcie w zakresie: oceny […]

czytaj więcej

Prawo korporacyjne

Nasi specjaliści wspierają Klientów planujących rozpoczęcie działalności, a także funkcjonujące już organizacje o niejednokrotnie złożonej strukturze właścicielskiej. Doradzamy Klientom przy […]

czytaj więcej

E-commerce

W związku z rozwijającym się rynkiem usług elektronicznych i błyskawicznie zwiększającą się liczbą jego uczestników, dla naszych Klientów działających w […]

czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

Kancelaria MKZ Partnerzy posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podatkowej i procesowej polskich oraz zagranicznych spółek, w szczególności z […]

czytaj więcej

Ochrona danych osobowych

W przeciągu ostatnich 20 lat ochrona prywatności przekształciła się w fundament funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Unijna reforma systemu ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej

Nowe technologie

W dobie globalizacji i cyfryzacji, innowacje technologiczne stały się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy chcący nadążyć za zmieniającymi się trendami […]

czytaj więcej

Spółki i Inwestycje

Postępująca globalizacja oraz łączenie się rynków lokalnych powodują, iż coraz więcej przedsiębiorców rozwija swoją działalność nie tylko w kraju, ale […]

czytaj więcej

Nieruchomości / Proces inwestycyjny

Dla nas rynek nieruchomości to nie tylko grunty i budynki, ale także wszystko to, co związane jest z procesem budowlanym […]

czytaj więcej

Prawo reklamy/ Media

Reklama zatacza coraz szersze kręgi, torując sobie miejsce w przestrzeni społecznej, krajobrazie miejskich aglomeracji oraz mediach. Działalność promocyjna przybiera najróżniejsze […]

czytaj więcej

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami to dynamicznie rozwijające się gałęzie gospodarki, regulowane szeregiem często zmienianych krajowych i unijnych przepisów […]

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Procedura zamówień publicznych stanowi szczególny tryb zawierania umów stosowany m. in. przez podmioty publiczne, mający zapewnić należyte gospodarowanie środkami publicznymi. […]

czytaj więcej

Prawo pracy indywidualne i zbiorowe

Poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od umiejętnego zarządzania jego zasobami ludzkimi. Nasi specjaliści doradzają Klientom we wszystkich sprawach […]

czytaj więcej

Transport i logistyka

Sektor usług w zakresie transportu i logistyki jest poddany szeregowi regulacji z zakresu krajowego oraz międzynarodowego prawa przewozowego i spedycyjnego. […]

czytaj więcej

Postępowanie sporne

Kompleksowa obsługa postępowań spornych wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów postępowania i materii sporu, ale przede wszystkim zrozumienia potrzeb i […]

czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Racjonalne i kompleksowe zarządzanie zadłużeniem przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element utrzymania jego działalności oraz płynności finansowej. Nasi specjaliści pomagają tworzyć i […]

czytaj więcej

Prawo upadłościowe

Zagrożenie niewypłacalnością wiąże się ze szczególną rolą i odpowiedzialnością osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Brak reakcji wobec symptomów zbliżającej się utraty […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta