Specjalizacje

Prawo korporacyjne

Prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego stanowi wyzwanie nie tylko związane z realizacją zakładanych planów i strategii rozwoju oraz […]

czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

Kancelaria MKZ Partnerzy posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podatkowej i procesowej polskich oraz zagranicznych spółek, w szczególności z […]

czytaj więcej

Ochrona danych osobowych

W przeciągu ostatnich 20 lat ochrona prywatności przekształciła się w fundament funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Unijna reforma systemu ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej

Nowe technologie

W dobie globalizacji i cyfryzacji, innowacje technologiczne stały się nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy chcący nadążyć za zmieniającymi się trendami […]

czytaj więcej

Spółki i Inwestycje

Postępująca globalizacja oraz łączenie się rynków lokalnych powodują, iż coraz więcej przedsiębiorców rozwija swoją działalność nie tylko w kraju, ale […]

czytaj więcej

Nieruchomości / proces inwestycyjny

Rynek nieruchomości w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Zainteresowaniem cieszą się zarówno nieruchomości komercyjne […]

czytaj więcej

Prawo reklamy/media

Reklama zatacza coraz szersze kręgi, torując sobie miejsce w przestrzeni społecznej, krajobrazie miejskich aglomeracji oraz mediach. Działalność promocyjna przybiera najróżniejsze […]

czytaj więcej

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami to dynamicznie rozwijające się gałęzie gospodarki, regulowane szeregiem często zmienianych krajowych i unijnych przepisów […]

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Procedura zamówień publicznych stanowi szczególny tryb zawierania umów stosowany m. in. przez podmioty publiczne, mający zapewnić należyte gospodarowanie środkami publicznymi. […]

czytaj więcej

Prawo pracy indywidualne i zbiorowe

Poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od umiejętnego zarządzania jego zasobami ludzkimi. Nasi specjaliści doradzają Klientom we wszystkich sprawach […]

czytaj więcej

Transport i logistyka

Sektor usług w zakresie transportu i logistyki jest poddany szeregowi regulacji z zakresu krajowego oraz międzynarodowego prawa przewozowego i spedycyjnego. […]

czytaj więcej

Postępowanie sporne

Kompleksowa obsługa postępowań spornych wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów postępowania i materii sporu, ale przede wszystkim zrozumienia potrzeb i […]

czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Racjonalne i kompleksowe zarządzanie zadłużeniem przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element utrzymania jego działalności oraz płynności finansowej. Nasi specjaliści pomagają tworzyć i […]

czytaj więcej

Prawo upadłościowe

Zagrożenie niewypłacalnością wiąże się ze szczególną rolą i odpowiedzialnością osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Brak reakcji wobec symptomów zbliżającej się utraty […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta