WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE UCHWAŁY REKLAMOWEJ DLA M.ST. WARSZAWY KOMENTUJE RADCA PRAWNY IZABELA WĄSOWSKA

W dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Prezydenta m.st. Warszawy na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w zakresie nieważności uchwały reklamowej dla m.st. Warszawy – komentuje radca prawny Izabela Wąsowska, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy.

Mecenas Izabela Wąsowska zwraca uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny jednak nie zgodził się z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zmienił je w 4 punktach tj.:

  1. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest prawidłowym określanie dopuszczalnej ilości tablic i urządzeń reklamowych w uchwale, ilość można określać w zakresie szyldów wyłącznie;
  2. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że za daleko idącym jest interpretowanie oznaczeń miejsc parkingowych, nazw osiedli , oznaczeń wjazdów na dany teren jako szyldów,
  3. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że jako obiekty małej architektury nie mogą być kwalifikowane słupków mówiąc potocznie i ogrodzeń w rozumieniu art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego,
  4. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie jest też prawidłowa sama końcówka uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w drodze analogii nie można stosować art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w tym przepisie wskazano „ Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie studium lub planu miejscowego, stanie się prawomocne z powodu niezłożenia przez gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu administracyjnego lub jeżeli skarga zostanie przez sąd odrzucona albo oddalona, czynności, o których mowa w art. 11 i 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu studium lub planu z przepisami prawnymi.”.

Powyższe w ocenie Kancelarii jest niezwykle istotne, bo wypowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego sugeruje, że miasto obecnie musi przejść ponownie całą procedurę uchwalenia, a nie tylko wrócić do etapu konsultacji. To z kolei daje nadzieję, że ład przestrzenny w Warszawie zostanie określony w sposób zrównoważony i z uwzględnieniem zasady proporcjonalności zarówno w kontekście obywateli jak i przedsiębiorców. Na te wartości oraz poszanowanie prawa własności zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny podczas ustnego uzasadnienia wydanego wyroku.

Powyższe zostało przedstawione w ustnych motywach rozstrzygnięcia, czekamy teraz na publikację pisemnego uzasadnienia wyroku.

LI

  • W dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie uchwały reklamowej dla m.st Warszawy
  • Sąd oddalił skargę kasacyjną Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę Prezydenta m.st. Warszawy na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w zakresie nieważności uchwały reklamowej dla m.st. Warszawy
  • Co prawda Naczelny Sąd Administracji skargę oddalił jednak w znacznej części zmienił uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • Wyrok jest niezwykle istotny, gdyż sugeruje, że miasto obecnie musi przejść ponownie całą procedurę uchwalenia, a nie tylko wrócić do etapu konsultacji – komentuje radca prawny Izabela Wąsowska, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy
  • Zapraszamy do zapoznania się z pełnym komentarzem na naszej stronie https://www.mkzpartnerzy.pl/

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
adwokat

Anna Kalita

Anna Kalita zajmuje się w głównej mierze prawem karnym materialnym i procesowym na wszystkich etapach […]

czytaj więcej
radca prawny

Dominika Lara

Dominika Lara posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa […]

czytaj więcej
radca prawny

Magdalena Jadczyszyn-Skitek

Magdalena Jadczyszyn-Skitek posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
radca prawny

Paweł Zyskowski

Paweł Zyskowski, niemal od początku swojej kariery zawodowej, zajmował się kompleksową obsługą prawną dużych podmiotów […]

czytaj więcej
radca prawny

Sebastian Kozłowski

Sebastian Kozłowski w ramach swojej praktyki doradza osobom fizycznym oraz prawnym, jak również reprezentuje osoby […]

czytaj więcej
adwokat

Małgorzata Duś

Małgorzata Duś posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach obsługi korporacyjnej spółek, uczestniczyła […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
aplikant radcowski

Natalia Potkańska

Natalia Potkańska jest aplikantką radcowską I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Zuzanna Zula Brzezińska

Zuzanna Zula Brzezińska jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta