WYGRALIŚMY DLA NASZEJ KLIENTKI SPRAWĘ KRADZIEŻY PIENIĘDZY Z JEJ KONTA

Duży sukces Kancelarii MKZ Partnerzy w postępowaniu cywilnym. Sąd II Instancji prawomocnie rozstrzygnął na korzyść naszej Klientki spór sądowy z renomowanym bankiem, dotyczący kradzieży jej oszczędności.

Oszczędności te ukradzione zostały w wyniku oszustwa przez osoby, które stworzyły kopię strony internetowej banku, służącą właśnie do wyłudzeń. Klientka, reprezentowana przez mec. Piotra Kosiackiego, pozwała bank o zwrot niezabezpieczonych należycie środków pieniężnych, które zniknęły z jej konta. Bank z kolei odmawiał zwrotu argumentując, że to ona nie dołożyła należytej staranności przy logowaniu się na swoje konto bankowe za pośrednictwem strony internetowej.

W toku postępowania procesowego sądy zarówno I, jak i II instancji w całej rozciągłości przyznały rację argumentom klientki i naszej kancelarii. Zwrócono uwagę przede wszystkim na podnoszony przez pełnomocnika fakt, iż w sprawie takiej mamy do czynienia z rażącą dysproporcją sił i środków – to bank, jako instytucja posiadająca całe departamenty dedykowane do sprawdzania zabezpieczeń, powinna stać na straży bezpieczeństwa pieniędzy swoich klientów. Nie można zaś przypisywać niedochowania należytej staranności osobie, która ufając w bezpieczeństwo zapewniane przez tak renomowany podmiot, loguje się na swoje konto za pośrednictwem strony internetowej.

Wskazana sprawa z pewnością może utorować drogę do dochodzenia przez osoby fizyczne roszczeń  w przypadku, gdy padną one ofiarą kradzieży dokonanej przez oszustów internetowych. Kancelaria z radością wykorzysta swoje doświadczenie w tego typu sprawach, aby pomóc swoim przyszłym Klientom.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta