WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W CZASACH PANDEMII

Na dorocznym zebraniu ogółu właścicieli lokali zapadają najważniejsze uchwały dotyczące nieruchomości wspólnej np. przyjęcie rocznego planu gospodarczego, który określi zakres remontów, modernizacji czy inwestycji, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, udzielenie absolutorium członkom zarządu wspólnoty etc. Z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 3) ustawy o własności lokali wynika, że właściciele lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku powinni się spotkać na rocznym zebraniu ogółu właścicieli. Stosownie do ww. przepisu z końcem marca br. upłynął termin do zwołania dorocznych zebrań właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych, zatem powstaje pytanie jak mają zachować się wspólnoty mieszkaniowe, które nie zdążyły jeszcze przeprowadzić zebrania ogółu właścicieli, oraz jak mają pogodzić powyższe z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

W związku z wprowadzonym od 13 marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 roku – stanem epidemii, na terenie Polski obowiązują przepisy tymczasowo zakazujące organizowania zgromadzeń. W dniu 13 marca 2020 roku Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone, a brak ich przeprowadzenia w ustawowym terminie ma nie rodzić sankcji dla zarządów oraz zarządców wspólnot. Ministerstwo Rozwoju poinstruowało również, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu skupisk ludzi, termin zwołania zebrań może zatem zostać przesunięty, a przełożenie zebrania na termin późniejszy, umożliwiający jego prawidłową i bezpieczną organizację, nie podważy ważności podjętych na nim uchwał. Powyższe rekomendacje znalazły swój wyraz w przepisie art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie ww. przepisu termin zwołania zebrania właścicieli lokali został przedłużony o 6 tygodni licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Należy pamiętać, że w razie konieczności pilnego podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały, możliwe jest zebranie głosów właścicieli lokali w drodze indywidualnego zbierania głosów, bez organizowania zebrania właścicieli. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których nie przewidziano możliwości indywidualnego zbierania głosów, mając na względzie obecną sytuację, która zmienia się dynamicznie, rozstrzyganie spraw dotyczących wspólnoty mieszkaniowej będzie musiało zostało przełożone na dalszy termin.

Na marginesie należy wskazać, że również Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało wprowadzenie pakietu nadzwyczajnych przepisów mających na celu umożliwienie działania m. in. wspólnotom mieszkaniowym poprzez wprowadzenie np. możliwości głosowania za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Wspomniana powyżej ustawa umożliwiła zarządom wspólnot mieszkaniowych podejmowanie uchwał także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 7 ww. ustawy). Wprowadzenie i wykorzystanie powyższego rozwiązania w obecnie panujących warunkach z pewnością usprawni administrowaniem niejedną wspólnotą mieszkaniową.

Kancelaria obsługuje wielu zarządców nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta