Wpływ koronawirusa na terminy procesowe

Stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa został wprowadzony w Polsce 20 marca 2020 roku zastępując stan zagrożenia epidemicznego trwający od 14 marca 2020 roku. Efektem powyższego była diametralna zmiana funkcjonowania instytucji publicznych, która dotknęła m.in. sądy, gdzie odwołane zostały niemal wszystkie rozprawy. Konsekwencją takiego zjawiska jest znacząca modyfikacja zasad związanych z biegiem terminów procesowych z przełożeniem na postępowania cywilne.

Terminy sądowe i procesowe należy w obecnej wyjątkowej sytuacji interpretować przez pryzmat specustawy korona wirusowej, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z p. zm.). Zgodnie z przywołaną ustawą, w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanego koronawirusem, w postępowaniach sądowych bieg terminów procesowych i sądowych nie biegnie, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania epidemii. Przez pojęcie terminu procesowego rozumie się okres, w którym dana czynność procesowa wywołująca skutki procesowe powinna lub musi być podjęta. Terminy procesowe dzielą się na ustawowe – wynikające z ustawy np. termin tygodniowy na usunięcie braków formalnych pisma procesowego, sądowe – termin wyznaczony przez sąd czy też przewodniczącego np. termin do uzupełnienia braku zdolności procesowej jak również umowne – określone przez strony umowy jak np. zawieszenie postępowania na zgodny wniosek. Użyte w ustawie pojęcie terminów procesowych i sądowych obejmuje wszelkie terminy procesowe biegnące w postępowaniach cywilnych. Co jednak należy zaznaczyć, jeśli strona postępowania mimo trwania biegu zawieszenia terminu dokona czynności procesowej takiej jak na przykład wniesienie pisma procesowego, to czynność ta pozostanie w mocy.

Warto zaznaczyć, że przywołane powyżej regulacje ustawowe obowiązują od dnia 31 marca 2020 roku, stąd wniosek, że przed tym dniem wszystkie terminy procesowe biegły zgodnie z dotychczasowymi zasadami, mimo wprowadzenia z datą 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego. Przywołany przepis znajduje zastosowanie zarówno w sprawach, które zostały wszczęte przed dniem wejścia przepisu w życie oraz w sprawach wszczętych później.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Michał Pęczkowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, i administracyjnym. Prowadzi spory przed sądami cywilnymi i administracyjnymi […]

czytaj więcej
Radca prawny

Aleksandra Grosicka – Soczyńska

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Prawnik

Wiktoria Bednarska

Jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta