Warsztat dla producentów i reżyserów on-line

W dniu 23 kwietnia br. radca prawny Katarzyna Kosicka – Polak uczestniczyła w dniu warsztatowym IMPAKTU zorganizowanym przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego, prowadząc szkolenie prawne on line nt. „Umowa z reżyserem filmu z przeniesieniem praw autorskich” przy wsparciu producentek Anny Wydry i Katarzyny Ślesickiej. W szkoleniu uczestniczyli producenci i reżyserzy, dlatego też szkolenie miało charakter bardzo praktyczny. W pierwszej części omówione zostały prawne aspekty umowy z reżyserem tj. kwalifikacja prawna umowy z reżyserem jako umowy o dzieło i związane z tym konsekwencje, a także elementy treści umowy z reżyserem, które są niezbędne z prawnego punktu widzenia i te, które powinny znaleźć się w tego typu umowie, a wynikają z wieloletniej praktyki i doświadczenia.

Szkolenie nie miało charakteru jedynie wykładu prawnego, lecz przybrało formę debaty ze wszystkimi uczestnikami, którzy aktywnie w niej uczestniczyli. W przystępny sposób omówione zostały takie aspekty prawne umowy z reżyserem jak moment przejścia praw autorskich czy obowiązki obu stron.  Zwrócona została uwaga na istotne kwestie związane z wynagrodzeniem (raty ws cashflow, zmniejszenie budżetu, zwiększenie budżetu), a także poruszono temat dużego znaczenia podejmowanych decyzji artystycznych (final cut, dobór ekipy, zastępstwa) dla produkcji filmu.  Po każdej mini debacie i poruszanych przez uczestników konkretnych sytuacjach wziętych z ich dotychczasowego doświadczenia, następował komentarz prawny i podsumowanie.

Istotnym punktem warsztatów była symulacja negocjacji podstawowych elementów ww. typu umowy. W sposób czysto praktyczny zwrócona została uwaga na kluczowe zagadnienia i aspekty prawne umowy. Uczestnicy podawali liczne przykłady ze swoich własnych negocjacji, z których refleksje mogli wyciągnąć wszyscy pozostali słuchacze.

Dzięki takiej formie spotkania, uczestnicy mogli nie tylko skorzystać z pomocy prawnej fachowców, ale również podzielić się z pozostałymi uczestnikami swoimi własnymi doświadczeniami. Dzięki temu szkolenie miało charakter praktyczny i zostało bardzo dobrze przyjęte.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta