Uwaga na pułapki w „wakacjach kredytowych”

W związku ze stanem epidemii i obecną sytuacją gospodarczą duża część Polaków straciła możliwość bieżących płatności swoich zobowiązań kredytowych. Naprzeciw temu wyszły banki, proponując okresowe zawieszenie płatności rat kredytowych w całości lub części. Warunki „wakacji kredytowych” różnią się w poszczególnych bankach, najczęściej jednak rozwiązanie takie wiąże się jednocześnie z wydłużeniem łącznego okresu spłaty, a tym samym ze zwiększeniem ogólnych kosztów kredytu.

Na inną pułapkę kryjącą się w umowach wskazał Rzecznik Finansowy. Okazuje się, że w aneksach do umów kredytowych, dotyczących „wakacji kredytowych” banki próbują przemycić postanowienia potwierdzające wysokość bezspornego zadłużenia klienta względem banku. W ocenie Rzecznika Finansowego postanowienia takie stanowią nieuczciwą praktykę, bowiem mogą zostać wykorzystane przez bank w ewentualnym sporze dotyczącym umowy. Jest to szczególnie istotne w przypadku kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, co których toczy się i będzie toczyć przed polskimi sądami szereg spraw o unieważnienie lub usunięcie z umów klauzul niedozwolonych.

W dniu 12 maja 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku Rzecznika Finansowego i w trybie zabezpieczenia roszczenia zakazał Santander Bank SA stosowania we wzorcach umów, umowach, aneksach oraz innych dokumentach, obejmujących oświadczenia woli kredytobiorców w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, postanowień umownych, potwierdzających w sposób bezpośredni lub dorozumiany ważność umowy kredytowej lub brak w niej klauzul niedozwolonych, wpływających na ważność umowy w całości lub w części, a w szczególności zakazanie umieszczania w aneksach zawieranych z klientami postanowienia stwierdzającego, że „Bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy” albo postanowienia równoważnego. (sygn. akt III Co 59/20).

Każdokrotnie przed podpisaniem aneksu warto zastanowić się zatem, czy jego treść nie zostanie wykorzystana w ewentualnym sporze co do ważności umowy głównej, zwłaszcza gdy planujemy wystąpić w tym przedmiocie na drogę sądową.

Warto nadmienić, że w przygotowaniu są obecnie nowe przepisy w ramach kolejnej „Tarczy antykryzysowej”, które przewidują ustawowe ujednolicenie warunków „wakacji kredytowych”. Zgodnie z projektem ustawy, przyjętym w dniu 20 maja 2020 roku przez Radę Ministrów, konsument, który po dniu 13 marca 2020 roku stracił pracę lub inne główne źródło dochodu, będzie mógł zawiesić spłatę rat kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na trzy miesiące, a zawieszenie nastąpi automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. Jeśli konsument wcześniej już skorzystał z oferty zawieszenia spłaty kredytu oferowanej przez banki i instytucje finansowe – nie straci, gdyż z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytowej na podstawie ustawy wcześniejsze „wakacje kredytowe” ulegną z mocy prawa skróceniu i rozpocznie się zawieszenie na warunkach określonych w ustawie. Okres spłaty całego kredytu wydłuży się o czas „wakacji”, ale za ten czas nie będą naliczane odsetki ani inne opłaty poza ubezpieczeniem. Projekt nowej ustawy nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu.

 

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta