Uniewinnienie dla Klienta MKZ Partnerzy

Pod koniec maja uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie dotyczącej wypadku na siłowni (Sygn. akt II K 219/17). Wygrała ją dla naszego Klienta radca prawny z MKZ Partnerzy – Paulina Pacholczyk, mimo bardzo skomplikowanej sytuacji prawnej.

Sprawa dotyczyła kierownika ośrodka sportowego, który został oskarżony o to, że na siłowni jednego z ośrodków sportu, “będąc zatrudnionym na stanowisku kierownika ośrodka, nie zapewnił obecności instruktora nadzorującego zajęcia zgodnie z regulaminem siłowni, nie zadbał należycie o mienie zakładu tj. powierzone urządzenia, ich stan techniczny oraz nie zatroszczył się należycie o zdrowie i bezpieczeństwo klientów korzystających z usług ośrodka, co wynika z zakresu jego obowiązków służbowych na powierzonym stanowisku, w wyniku czego wyciąg pionowy w trakcie wykonywania na nim ćwiczeń przez pokrzywdzonego […] oderwał się od podłoża i przewrócił na pokrzywdzonego uderzając go w prawą nogę, czym nieumyślnie spowodował u pokrzywdzonego uraz kolana prawego z raną tłuczoną kolana, bez kostnych zmian pourazowych, złamania kłykcia przyśrodkowego kości udowej i uszkodzenia ścięgien i mięśni, co skutkowało naruszeniem czynności narządu ciała na okres powyżej dni 7 w rozumieniu art. 157 § 1 k.k. tj. o czyn z art. 157 § 3 k.k.”

Sąd I Instancji uniewinnił Klienta MKZ Partnerzy od popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak wyjaśnił, przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło mu wykluczyć możność przypisania kierownikowi ośrodka świadomego lub nieświadomego naruszenia reguł ostrożności w związku z zakresem jego odpowiedzialności, jako kierownika ośrodka. Tym samym Sąd nie pociągnął go do odpowiedzialności za występek z art. 157 k.k. lub art. 160 k.k. Jak wyjaśnił, do tego niezbędne byłoby wykazanie, że nasz Klient był świadomy tego i przewidywał taką możliwość, że swoim zachowaniem może zrealizować znamiona czynu zabronionego, bądź też, możliwości takiej nie przewidywał, chociaż mógł ją przewidzieć (art. 9 § 2 k.k.). Ponadto powstałe w wyniku tego następstwa musiałyby pozostawać w związku przyczynowym z zawinionym naruszeniem przez naszego Klienta wymaganych od niego reguł ostrożności.

Sąd zauważył, że sposób kierowania ośrodkiem przez naszego Klienta. w niczym nie odbiegał od sposobu zarządzania nim przez jego poprzedników. Bieżącą kontrolę nad sprawnością i bezpieczeństwem urządzeń użytkowanych na siłowni sprawowali konserwatorzy i instruktor.

Pierwotną i podstawową przyczyną wypadku, do którego doszło był nieprawidłowy montaż urządzenia do podłoża. Niestety nie dostrzegli tego wcześniej instruktor, konserwatorzy i klienci ośrodka, a nawet wyspecjalizowana firma, która w dniu 4 lipca 2011 r. dokonała serwisu sprzętu. Z tego wynika, że nawet wynajęcie wyspecjalizowanej firmy do serwisu sprzętu nie pozwoliło na uniknięcie zdarzenia.

Sąd ocenił, że kierownik ośrodka miał podstawy by uważać, że wobec codziennego sprawdzania sprzętu przez instruktora siłowni, okresowych sprawdzeń dokonywanych przez konserwatorów, braku uwag co do bezpieczeństwa sprzętu zgłaszanych przez klientów ośrodka, zainstalowanego w siłowni monitoringu wprowadzonego systemu elektronicznego kontrolującego czas i poruszanie się klientów po terenie ośrodka, można będzie uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw związanych z prowadzeniem w ośrodku siłowni.

Ponadto Sąd podkreślił, że zawsze w sytuacjach, w których dochodzi do określonego, tragicznego w skutkach zdarzenia jego skutek nie może przesłaniać innych ustalonych w sprawie okoliczności. Zauważył złożoność funkcjonowania podmiotów o wieloosobowej strukturze. Nasz Klient miał prawo sądzić,  że osoby, którymi kierował wykonują swoje obowiązki w sposób prawidłowy.

Sąd usprawiedliwił to, że w momencie, w którym doszło do wypadku instruktor nie był obecny na siłowni, bowiem obecności instruktora na siłowni nie wymaga żaden przepis ustawy, czy rozporządzenia. Choć obecność była wymagana zapisami regulaminu siłowni, zdaniem Sądu nie da się skutecznie bronić tezy, iż zaniechanie w tym zakresie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym ze zdarzeniem, w którym ucierpiał klient ośrodka. Regulamin siłowni został przyjęty na podstawie zarządzenia dyrektora, a nie kierownika ośrodka. Nasz Klient i poprzedni kierownicy ośrodka postulowali zatrudnienie dodatkowej osoby, jednak ich prośby nie zostały spełnione.

Tym samy Sąd przyjął argumenty podawane przez obrońcę – mec. Paulinę Pacholczyk, co w tak skomplikowanej sytuacji prawnej i faktycznej należy uznać za duży sukces radcy prawnego.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta