Uchylenie zawieszenia biegu terminów procesowych

16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie jako „Tarcza 3.0.”. Wprowadza ona m.in. przepisy związane ze stopniowym przywracaniem pracy sądów i – co niezmiernie istotne – wznowieniem biegu terminów sądowych.

Wchodząca w życie ustawa znosi zawieszenie biegu terminów procesowych, wprowadzone 31 marca w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że ponownie trzeba będzie dopilnowywać terminowego wnoszenia m.in. sprzeciwu od nakazu zapłaty, czy też apelacji od wyroku sądu I instancji.

Zawieszenie zostanie zniesione z dniem 23 maja br. W związku z tym, od tego właśnie momentu rozpoczną biec terminy, które normalnie rozpoczęłyby się po 31 marca, a wznowią bieg te terminy, które rozpoczęły się przed tym dniem i jeszcze nie upłynęły. Oznacza to przykładowo, że jeżeli 14 -dniowy termin na wniesienie pisma rozpoczął bieg 29 marca, to od 23 maja będzie płynąć pozostałe 12 dni. Ostatnim dniem na jego złożenie będzie zatem w tej sytuacji 4 czerwca 2020 roku. Z kolei w przypadku, gdy wezwanie czy inny dokument, z którym wiąże się obowiązek odpowiedzi, dostaliśmy po 31 marca (niezależnie od tego, czy ma to miejsce przed, czy po dniu 16 maja – dniu wejścia w życie samej ustawy), to termin rozpocznie w ogóle bieg właśnie 23 maja.

Należy również pamiętać o tym, że jeśli termin faktycznie rozpoczął bieg 23 maja i wynosi przykładowo 7 dni, to mimo iż teoretycznie upłynie on 30 maja, to jako, że jest to sobota, to dokonanie żądanej czynności w następny dzień niebędący dniem wolnym od pracy (a zatem w tym wypadku – poniedziałek) będzie uznane za wykonanie obowiązku w terminie.

Co ważne, zgodnie z nowymi przepisami, zawieszenie terminów nie dotyczy również sytuacji, w których pismo dostaliśmy po 16 maja. Oznacza to, że w takich przypadkach terminy biegną normalnie, a nie od 23 maja, jak w przypadku pism doręczonych między 31 marca a 16 maja.

Niezmiernie zatem istotne jest odnotowanie dokładnego dnia otrzymania pisma, z którym wiąże się poszczególny termin, ma to bowiem niebagatelny wpływ na to, do kiedy będziemy mogli na to odpowiedzieć.

 

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta