Szkolenie z raportowania schematów podatkowych (MDR)

Nowy szef Działu podatkowego w MKZ Partnerzy – Gabriela Każuch przeprowadziła dla całego zespołu naszej kancelarii szkolenie dotyczące obowiązkowego raportowania schematów podatkowych.

MDR zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak część przepisów wbrew zasadzie lex retro non agit działało retroaktywnie – raportowaniu podlegają również schematy, dla których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 roku (schematy transgraniczne) albo po 1 listopada 2018 roku (schematy krajowe).

Przepisy o MDR są istotną nowością w polskim systemie prawa i nakładają dużą ilość uciążliwych obowiązków nie tylko na doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych, ale również na ich Klientów czy chociażby notariuszy. Należy również wiedzieć, iż polskie przepisy w bardzo istotny sposób rozszerzają zakres dyrektywy, której implementację miały stanowić. Definicja „schematu podatkowego” zdecydowanie odbiega od potocznego znaczenia tego terminu, a zobowiązanymi do raportowania mogą stać się podmioty w żaden sposób nie angażujące się w tzw. agresywną optymalizację  podatkową. Dla przykładu – zwykła wypłata za granicę, związana z zakupem usług czy licencji, a przekraczająca określone progi wartościowe – może wiązać się z obowiązkiem raportowania MDR.

Dla powstania obowiązku raportowania nie jest również konieczny w procesie ustalania warunków transakcji udział doradcy podatkowego – w takim przypadku obowiązek przenoszony jest na korzystającego.  Brak raportowania wiąże się jednocześnie z dotkliwymi karami finansowymi – nawet do 21,6 mln zł.  Z uwagi na fakt, iż przepisy o MDR zostały sformułowane w sposób szczególnie niejasny i budzą wiele wątpliwości na każdym etapie stosowania, warto dochować należytej staranności w analizie obowiązków związanych z tą ustawą.

Ustawa wprowadza również obowiązek posiadania procedury wewnętrznej dla podmiotów pełniących funkcję „promotorów”, których przychody lub koszty, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł. Status promotora może zostać uzyskany nie tylko przez firmy doradcze ale również np. podmioty, które biorą udział w ustalaniu warunków transakcji wewnątrzgrupowych dla innych podmiotów w grupie.

W trakcie szkolenia omówiliśmy następujące zagadnienia:

 1. Obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych – wprowadzenie
 2. Co podlega raportowaniu?
 3. Kiedy raportowaniu podlegają schematy krajowe?
 4. Jakie schematy uznawane są za transgraniczne i kiedy podlegają raportowaniu?
 5. Kto jest zobowiązany do raportowania?
 6. Kto raportuje schematy standaryzowane?
 7. Kto raportuje schematy niestandaryzowane?
 8. Jakie są terminy raportowania?
 9. Jakie są szczególne obowiązki nałożone na korzystających?
 10. Jak odbywa się raportowanie i jaki zakres informacji będzie przekazywany?
 11. Jakie są sankcje za niezaraportowanie?

Gabriela Każuch doradca podatkowy w MKZ Partnerzy

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta