Rozwód i kontakty z dziećmi w czasie epidemii

Obecna sytuacja i związanie z nią ograniczenia mogą mieć poważne skutki nie tylko ekonomiczne, lecz także społeczne. Coraz częściej pojawiają się głosy, że długotrwałe przebywanie rodzin w domu, związane z ograniczeniami w poruszaniu się czy z odbywaniem kwarantanny, może skutkować falą pozwów rozwodowych.

Dla uznania, że doszło do spełnienia przesłanki orzeczenia rozwodu, tj. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, rozwiązaniu muszą ulec trzy główne więzi małżeńskie – uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. O ile rozpad dwóch pierwszych więzi z reguły jest oczywisty i możliwy do stwierdzenia przez samych małżonków, pojawić się może pytanie kiedy następuje rozpad więzi gospodarczej.  Czy wspólne zamieszkiwanie, zwłaszcza w sytuacji epidemii, świadczy o tym, że małżeństwo nadal funkcjonuje? Pomocna w odpowiedzi może być uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 roku, I CO 5/55, zgodnie z którą „gdy przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami.”. Okolicznościami uzasadniającymi utrzymywanie więzi gospodarczej – w tym wspólne zamieszkiwanie, robienie wspólnych zakupów, korzystanie z jednego rachunku bankowego – może być tak obecna wyjątkowa sytuacja epidemiczna, jak też po prostu brak możliwości finansowych na zmianę miejsca zamieszkania przez jednego z małżonków. Odpowiednie uzasadnienie występującej sytuacji powinno zatem

Decyzja o rozwodzie powinna być przemyślana – wszak ustawa mówi o trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego – a także co do zasady poprzedzona rozmowami ugodowymi z małżonkiem, jako że pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Czy w obecnej sytuacji jest szansa na szybki rozwód? Niestety działanie sądów zostało znacznie ograniczone, a rozprawy odbywają się wyłącznie w sprawach pilnych. Sprawy rozwodowe nie należą do kategorii spraw pilnych ani w myśl ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy „tarczowej”) ani w myśl poszczególnych zarządzeń Prezesów sądów.

Warto jednak wykorzystać obecny czas na przygotowanie się do procesu, ustalenie stanowisk, wypracowanie projektu porozumienia rodzicielskiego oraz współpracę merytoryczną z pełnomocnikiem, który przekaże wskazówki dotyczące potrzebnych dokumentów i informacji oraz przygotuje projekt pozwu.

Co w sytuacji, gdy sprawa o rozwód już się toczy i wydane zostało postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi, bądź też gdy funkcjonuje prawomocne orzeczenie ustalające kontakty? Czy wyjątkowy stan epidemii i zalecenie maksymalnego ograniczania kontaktów międzyludzkich ma wpływ na wykonywanie kontaktów? W tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat, zgodnie z którym w mocy pozostają wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie, a „odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny”. Warto pamiętać jednak, że w sprawach rodzinnych nadrzędnym dobrem jest dobro dziecka – jego zdrowie i bezpieczeństwo. Wystąpić mogą zatem sytuacje, które powinny być rozpatrywane indywidualnie pod tym kątem, np. wykazywanie przez rodzica ryzykownych zachowań i nagminne naruszanie zakazów mających na celu walkę z epidemią, czy też przykładowo brak możliwości sprawowania nadzoru kuratora nad wykonywaniem kontaktów, w sytuacji, gdy obowiązek ten wynika z postanowienia sądu.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta