RODO. Rewolucja ochrony danych na ostatniej prostej!

 

Nadchodzące zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady od 25 maja 2018 roku będą nakładały szereg nowych obowiązków na znaczną większość przedsiębiorców. Do egzekwowania nowych przepisów pozostało już niewiele czasu. Proces przygotowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości zajmuje wiele tygodni a czasem nawet miesięcy. Wyniki badań wskazują jednak, że nie wszyscy przedsiębiorcy zdążą z dostosowaniem swojej organizacji do wymogów unijnego rozporządzenia.

Jak wynika z badań KPMG 82 procent firm w Polsce odnotowało w 2017 roku co najmniej jeden cyberincydent a zgodnie z danymi Interpolu wpływy z cyberprzestępczości przekraczają wartość 500 miliardów dolarów.

Skala zagrożenia jest gigantyczna a świadomość wśród przedsiębiorców niewielka. Cyberprzestępczość skupia się w znacznej mierze na nielegalnym pozyskiwaniu danych organizacji. W szczególności zagrożona jest prywatność osób fizycznych, których dane są pozyskiwane przez usługodawców na każdym kroku.

Odpowiedzią na obecne i nadchodzące wyzwania jest unijna reforma, która ma zapewnić większą kontrolę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Osoby, których przetwarzane  dane dotyczą będą miały możliwość żądania m. in. trwałego usunięcia swoich danych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, czy uzyskania informacji dotyczących celu i zakresu przetwarzania. Administratorzy danych – czyli wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osób fizycznych – już 25 maja muszą być w stanie wykazać pełną zgodność z nowymi przepisami. Każdy przedsiębiorca na świecie, który choćby oferuje towary lub usługi osobom przebywającym na terenie UE lub przetwarza ich dane musi wprowadzić odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia zgodności z RODO.

Naruszenie przepisów RODO jest zagrożone karami finansowymi w wysokości nawet 20 milionów euro lub 4 procent światowego obrotu przedsiębiorstwa. Konsekwencje ewentualnego naruszenia są jednak znacznie dalej idące. Trzeba mieć na względzie, że wszelkie tego typu incydenty narażają dobre imię firmy, jej renomę i mogą doprowadzić do trwałej utraty zaufania klientów.

Link do badań KPMG:

https://home.kpmg.com/pl/pl/home/media/press-releases/2018/01/82-procent-firm-w-polsce-bylo-celem-cyberataku-w-2017-roku.html

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Współzałożyciel i Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Prawnik

Aleksander Półtorak

Aleksander Półtorak specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Anna Sobocińska

Anna Dobrowolska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka

Małgorzata Kolasa-Sorour

Wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Małgorzata Kolasa-Sorour posiada bogate doświadczenie w pracy administracyjno – […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta