RODO mówi sprawdzam

Od siedmiu miesięcy mamy nową rzeczywistość w obszarze ochrony danych osobowych. Wydaje się, że bum przedsiębiorców na wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych minął, ponieważ o RODO nie słyszy się już tak intensywnie jak to było na wiosnę, gdy zbliżał się deadline. Problem w tym, że cała sztuka nie polega na wprowadzeniu zasad, ale na ich stosowaniu.

Autorzy: Artur Zawolski, partner i radca prawny w MKZ Partnerzy, Aleksander Półtorak, specjalista ds. RODO w MKZ Partnerzy

Zgodność przedsiębiorstwa z przepisami o ochronie danych osobowych należy oceniać poprzez stopień dojrzałości tej organizacji, a nie zero-jedynkowo. Z przeprowadzonych audytów nie zawsze wynika, że dostosowanie organizacji do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przebiegło prawidłowo. Nie wszystkie firmy oferujące usługę wdrożenia tych przepisów potrafiły zagwarantować klientowi rzetelne przystosowanie infrastruktury informatycznej i ochrony danych do obowiązujących przepisów.

Ponadto samo wprowadzenie zasad nie wystarczy, sztuka polega na ich stosowaniu w bieżącej działalności firmy. Należy pamiętać, że RODO to element pakietu UE mającego zapewnić bezpieczeństwo prywatności osób fizycznych. Głównym założeniem nie jest jak dotąd posiadanie dokumentów wykazujących odpowiednie polityki w przedsiębiorstwie, tylko możliwość wykazania, że administrator danych panuje faktycznie nad cyklem życia danych, które zebrał od osoby fizycznej.

W tym celu polityki i procedury muszą być dostosowane pod konkretnego przedsiębiorcę, tak żeby mogły efektywnie wspierać codzienne funkcjonowanie firmy. Procedury powinny być zatem proste, przejrzyste i konkretne, stworzone w oparciu o istniejące w organizacji standardy. Nie da się wprowadzić jednego szablonu pasującego do wszystkich firm. Należy wprowadzić system dostosowany do konkretnego przedsiębiorstwa, po gruntownej analizie jego struktury, typu przechowywanych danych, działalności jaką prowadzi i umów zawieranych z odbiorcami usług.

Ponadto, RODO wymaga prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. Ten dość enigmatyczny obowiązek jest obligatoryjny dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób lub przetwarzających na duża skalę specjalne kategorie danych. Rekomendujemy jednak prowadzenie takiego rejestru w każdym przypadku. Zapewnia to bowiem transparentność procesów, które mają miejsce w firmie i daje większą kontrolę nad wykorzystywanymi danymi.

Praca nad dojrzałością organizacji w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych to długotrwały proces, który warto konsultować z ekspertami w tej dziedzinie, by nie popełniać błędów, które mogą kosztować utratą zaufania klientów lub nałożeniem administracyjnej kary finansowej.

Przypomnijmy – za naruszenie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych przewidziana jest kara 20 milionów euro lub do 4 proc. wartości całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, tyle samo trzeba zapłacić gdy naruszy się warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mniej – ale również krocie – za niedochowanie zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych – 10 milionów euro lub do 2 proc. wartości całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. To tylko część z przewinień wymienionych w artykule 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych. Dlatego z tym przepisem i z całym rozporządzeniem warto być na bieżąco.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Justyna Piechniak

Justyna Piechniak wspiera Klientów Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw karnych (w tym karnoskarbowych), szeroko rozumianych […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta