Restrukturyzacja – skuteczny sposób na problemy przedsiębiorcy spowodowane epidemią koronawirusa.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trwają prace rządu nad tzw. pakietem osłonowym dla przedsiębiorców. Jego celem będzie poprawa sytuacji przedsiębiorców min. ulgi w należnościach w zakresie podatków i składek ZUS, instrumenty na rzecz poprawy finansowej firm, ochrona i wsparcie rynku pracy. Oczekiwanie na pomoc państwa w obliczu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa nie zwalnia jednak przedsiębiorców z konieczności podejmowania odpowiednich obowiązków ciążących na przedsiębiorcach.

W czasie pandemii koronawirusa ryzyko popadnięcia w stan niewypłacalności jest bardzo wysokie. Z tego powodu przedsiębiorcy powinni szczególnie uważnie monitorować na bieżąco stan swojego przedsiębiorstwa. W szczególności istotne znaczenie będzie miała odpowiedź na postawione sobie pytanie: czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulować swoje wymagalne zobowiązania. Od odpowiedzi na to pytanie oraz od aktualnego stanu finansowego spółki będzie zależało to, czy nie jest jeszcze za późno na podjęcie odpowiednich środków naprawczych. W przypadku bowiem, gdy przedsiębiorstwo jest jedynie zagrożone niewypłacalnością, istnieją większe szanse na „uratowanie” przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku, gdy spółka jest już w stanie niewypłacalności wówczas jedynym rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie postępowania upadłościowego.

W czasach kryzysu związanego z epidemią koronawirusa niezmiernie istotne zatem dla przedsiębiorców powinno być odpowiednio szybie reagowanie przedsiębiorców w sytuacji zastojów płatniczych i utraty płynnego regulowania należności. Zwłoka z podjęciem odpowiednich działań w odpowiednim terminie (w szczególności wdrożenia odpowiednich postępowań restrukturyzacyjnych) zmniejsza szanse ich skutecznego przeprowadzenia oraz naraża przedsiębiorcę na sięgnięcie po ostateczne środki tj. postępowanie upadłościowe. Przedsiębiorca powinien ponadto pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości może również złożyć wierzyciel. W sytuacji kryzysu związanego z koronawirusem takie postępowanie wierzycieli może okazać się częstą praktyką, gdyż wierzyciele przestaną tolerować opóźnienia swoich kontrahentów w regulowaniu na ich rzecz płatności. Aby zatem przedsiębiorca uniknął ogłoszenia upadłości, powinien w odpowiednim momencie tj. gdy jest zagrożony niewypłacalnością, podjąć odpowiednie działania restrukturyzacyjne.

Ustawodawca przychodzi przedsiębiorcom w takich sytuacjach z pomocą wprowadzając do ustawy Prawo restrukturyzacyjne cztery możliwe procedury postępowania naprawczego. Aby jednak z nich skorzystać, trzeba zareagować w odpowiednim momencie. Kluczowy będzie moment, w którym przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością. Stan zagrożenia niewypłacalnością to stan, kiedy przedsiębiorca nie jest jeszcze niewypłacalny, ale jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że taka niewypłacalność może nadejść. To właśnie stwierdzenie takiego stanu, otwiera już przedsiębiorcy drogę do wyboru odpowiedniej procedury restrukturyzacyjnej oraz złożenia wniosku o ogłoszenie restrukturyzacji. W obecnej sytuacji popadnięcie w problemy finansowe przez kluczowego dla przedsiębiorcy kontrahenta, może już oznaczać powstanie zagrożenia niewypłacalnością. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien podjąć odpowiednie działania.

 

Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego. Wybór jednego z nich będzie zależał od konkretnej sytuacji dłużnika. Na ten moment wydaje się jednak, że to postępowanie sanacyjne będzie najtrafniejszym wyborem dla podmiotów, których stan zagrożenia niewypłacalnością lub stan niewypłacalności jest następstwem epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy, którzy wybiorą tę procedurę jako sposób restrukturyzacji ich przedsiębiorstwa będą mogli skorzystać z ochrony przed egzekucją, odstąpienia od niekorzystnych kontraktów, uproszczonego tryby redukcji zatrudnienia czy też ze specjalnego trybu likwidacji poszczególnych aktywów.

Szybkie reagowanie w przypadku braku płynności finansowej dłużnika, trafna ocena jego sytuacji oraz wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego mogą okazać się kluczowe dla każdego przedsiębiorcy w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
radca prawny

Dominika Lara

Dominika Lara posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa […]

czytaj więcej
radca prawny

Magdalena Jadczyszyn-Skitek

Magdalena Jadczyszyn-Skitek posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
aplikant radcowski

Natalia Potkańska

Natalia Potkańska jest aplikantką radcowską I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie […]

czytaj więcej
radca prawny

Paweł Zyskowski

Paweł Zyskowski, niemal od początku swojej kariery zawodowej, zajmował się kompleksową obsługą prawną dużych podmiotów […]

czytaj więcej
radca prawny

Sebastian Kozłowski

Sebastian Kozłowski w ramach swojej praktyki doradza osobom fizycznym oraz prawnym, jak również reprezentuje osoby […]

czytaj więcej
adwokat

Małgorzata Duś

Małgorzata Duś posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach obsługi korporacyjnej spółek, uczestniczyła […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
prawnik

Zuzanna Zula Brzezińska

Zuzanna Zula Brzezińska jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta