RADCA PRAWNY PAWEŁ MICHALAK, PARTNER W KANCELARII MKZ PARTNERZY WYJAŚNIA NA CZYM BĘDĄ POLEGAŁY ZMIANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD, DOTYCZĄCE AMORTYZACJI BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH.

Rządowy program Polski Ład od samego początku wzbudza wiele kontrowersji w związku z planowanymi zmianami, m.in. w zakresie prawa podatkowego. Radca Prawny Paweł Michalak, Partner w kancelarii MKZ Partnerzy komentuje na czym będzie polegała m.in. zmiana dotycząca amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych.

Obecnie, zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszt uzyskania przychodu uznaje się odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 powyższej ustawy.

Po wejściu w życie zmian proponowanych przez rząd, kosztem uzyskania przychodów będą odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zmiana na pierwszy rzut oka zdaje się nie być znacząca. Jednak po dokładnej analizie proponowanych zmian przepisów, według których odpisy amortyzacyjne mają być „wyłącznie dokonywane” można zobaczyć, że „znikają” z nich zapisy odnoszące się do budynków i lokali mieszkalnych, a zostają lub pojawiają się zapisy dotyczące jedynie lokali użytkowych lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego – komentuje mecenas Paweł Michalak.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynki i lokale mieszkalne, służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wydzierżawiane lub wynajmowane podlegały amortyzacji, o ile podatnik podjął decyzję o ich amortyzowaniu. W wyniku zapowiadanych zmian, w ogóle nie będzie można ich amortyzować – dodaje.

Zmiana przepisów zakłada także, że nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych. Z uzasadnienia projektu zmiany przepisów wynika, że wyłączenie budynków i lokali mieszkalnych spod możliwości ich amortyzowania to skutek uznania, że wartość tych składników z biegiem czasu nie spada, a właściwie wzrasta. Poza tym, możliwość amortyzowania mieszkań przeznaczonych pod wynajem, niekiedy powoduje, że podatek dochodowy liczony od tego źródła jest bardzo niski lub nie występuje wcale.

Oprócz tego, trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku sprzedaży mieszkania po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym się je kupiło, nie płaci się podatku dochodowego z tego tytułu. Z kolei sprzedaż mieszkania przed tym okresem skutkuje obecnie tym, że zbywający może skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Zdaniem projektodawców oznacza to, że nieruchomości mieszkaniowe korzystają z podwójnych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, które z uwagi na swoją „atrakcyjność” powodują, że nieruchomości mieszkaniowe są pożądanym przedmiotem inwestycji, co wpływa na wzrost cen na rynku nieruchomości. W związku z tym, postanowiono z tym skończyć licząc, iż w ten sposób zmniejszy się popyt na nieruchomości mieszkaniowe, które według ustawodawcy, powinny służyć przede wszystkim do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Wzrost cen nieruchomości przez ostatnie kilka lat był dość spory. Złożyło się na to wiele czynników, nie tylko wynikających z preferencji w podatku PIT. Np. rekordowo niskie stopy procentowe, które powodują, że łatwiej jest uzyskać kredyt oraz że jest on tańszy, przez co więcej osób może się na niego zdecydować. To z kolei zwiększa popyt na rynku nieruchomości. Inną konsekwencją niskich stóp procentowych jest postępująca inflacja, która skłania osoby posiadające sporą ilość wolnych środków finansowych do inwestowania (głównie w nieruchomości), zamiast trzymania ich na koncie lub na nisko oprocentowanej lokacie, gdzie w rzeczywistości środki te tracą na wartości.

Patrząc na projektowane zmiany, nie da się nie zauważyć pewnej niekonsekwencji z jaką mamy obecnie do czynienia. Z jednej strony, niskie stopy procentowe mają stymulować konsumpcję i zachęcać do wydawania oszczędności, a z drugiej, komentowana zmiana ma na celu zapobiec pewnym skutkom powstałym m.in. w wyniku wspomnianej stymulacji. Można sobie więc zadać pytanie, czemu w rzeczywistości ma służyć proponowana zmiana, jeśli nie wyłącznie zwiększeniu wpływów z podatku dochodowego – komentuje mecenas Paweł Michalak.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
adwokat

Anna Kalita

Anna Kalita zajmuje się w głównej mierze prawem karnym materialnym i procesowym na wszystkich etapach […]

czytaj więcej
radca prawny

Dominika Lara

Dominika Lara posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa […]

czytaj więcej
radca prawny

Magdalena Jadczyszyn-Skitek

Magdalena Jadczyszyn-Skitek posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
radca prawny

Paweł Zyskowski

Paweł Zyskowski, niemal od początku swojej kariery zawodowej, zajmował się kompleksową obsługą prawną dużych podmiotów […]

czytaj więcej
radca prawny

Sebastian Kozłowski

Sebastian Kozłowski w ramach swojej praktyki doradza osobom fizycznym oraz prawnym, jak również reprezentuje osoby […]

czytaj więcej
adwokat

Małgorzata Duś

Małgorzata Duś posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach obsługi korporacyjnej spółek, uczestniczyła […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
aplikant radcowski

Natalia Potkańska

Natalia Potkańska jest aplikantką radcowską I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Zuzanna Zula Brzezińska

Zuzanna Zula Brzezińska jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta