Prace nad powstaniem „Tarczy Antykryzysowej” dla przedsiębiorców

Po zakończeniu zwołanego na dziś posiedzenia Rady Gabinetowej Premier przedstawił opracowane przez rząd i Prezydenta we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów propozycje dotyczące tzw. „Tarczy Antykryzysowej” dla przedsiębiorców oraz gospodarki w związku z panującą obecnie pandemią. Należy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy nie ma szczegółowych regulacji prawnych, które by statuowały wspomnianą „Tarczę”. Udostępniono jednak ogólne założenia projektu. I tak:

zaproponowany pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, którego szacowana wartość wyniesie 212 mld zł, składa się z pięciu filarów:

Pierwszy filar dotyczy bezpieczeństwa pracowników. W celu ochrony pracowników przed utratą pracy oraz wprowadzenia działań osłonowych na rynku pracy dla pracodawców przewidywane jest pokrycie przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia (do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej), a drugie 40% ma pokryć pracodawca – jeśli zostaną spełnione przez przedsiębiorcę odpowiednie kryteria. Dopłaty do wynagrodzeń mają być przyznawane niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) prowadzących własną działalność gospodarczą zapowiedziana została możliwość wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.
Ponadto przewidziana jest prolongata rat kredytowych czy obciążeń finansowych wynikających ze zużycia mediów, przedłużenie obowiązywania zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Dodatkowo UOKiK i podobne urzędy mają czuwać nad cenami, które znacznie wzrosły w ostatnim w czasie, by zapobiegać zjawisku żerowania na pandemii.

Drugi filar stworzony został dla ochrony przedsiębiorców. W tym celu przewidziano zwiększenie do 80% gwarancji kredytowych udzielanych przez BGK. Rozwiązaniem tym zostaną objęte zarówno kredyty już zaciągnięte, jak i te, o które przedsiębiorcy dopiero wystąpią. Mikrofirmy będą mogły uzyskać pożyczki do 5 tys. zł, przewidziano także finansowanie leasingu operacyjnego dla spedycji oraz pakiet płynnościowy dla banków, by uniknąć sytuacji, w której w bankach i bankomatach zabrakłoby pieniędzy. Pakiet ma zawierać również możliwość odroczenia lub rozłożenia składek na ZUS bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej, prawo do rozliczenia całości tegorocznej straty w przyszłym roku oraz zniesienie czasowe kar za opóźnienia w realizacji kontraktów wygranych w przetargach publicznych. Dodatkowo w ramach tego filaru mają się znaleźć inne sposoby finansowania płynności firm przez instytucje z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, takie jak kredyty, dopłaty, ubezpieczenia, a nawet przekazywanie kapitału.

Trzeci filar dotyczy służby zdrowia. Rząd zamierza przeznaczyć 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, sprzęty ochronne i aparaturę medyczną.

Czwarty filar odnosi się do bezpieczeństwa środków, czyli depozytów, lokat, płatności, wpłat i wypłat. W tym celu rząd zamierza przeznaczyć 70,3 mld zł.

Piąty filar przewiduje ochronę inwestycji publicznych. Ma być klasycznym impulsem inwestycyjnym po stronie państwa w postaci funduszu co najmniej 30 mld zł na drogi samorządowe, cyfryzację, ochronę środowiska, modernizację szkół i szpitali.

Projekt ustawy wprowadzającej pakiet antykryzysowy, który zawierać będzie szczegółowe regulacje wprowadzające w życie wyżej opisane założenia, ma być gotowy jeszcze w tym tygodniu.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Justyna Piechniak

Justyna Piechniak wspiera Klientów Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw karnych (w tym karnoskarbowych), szeroko rozumianych […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Asystentka biura

EWA KAWENCZYŃSKA

Ewa Kawenczyńska jest odpowiedzialna za wspieranie prawników oraz dba o bezkolizyjną pracę  kancelarii. Posiada wieloletnie […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta