Podpisanie się za kogoś, nawet za jego zgodą, to już przestępstwo

Pewnie każdy z nas miał sytuację, w której został poproszony przez inną osobę o podpisanie za nią na dokumencie – umowie, urzędowym formularzu czy chociażby przesyłce od listonosza. Nie każdy ma jednak świadomość, że podpisanie się za kogoś, nawet pomimo uzyskania zgody tej osoby, jest jedną z form fałszerstwa dokumentu, tj. przestępstwa z art. 270 § 1 kodeksu karnego. Treść tego przepisu penalizuje zachowanie polegające na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu w celu użycia go za autentyczny lub użycia takiego dokumentu jako autentycznego.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 k.k., wystarczy podrobienie choćby fragmentu dokumentu. Podrobieniem dokumentu jest także podpisanie go za inną osobę w celu stworzenia pozoru, że pochodzi od tej osoby, np. w sytuacji, gdy przy wypełnianiu druków w urzędzie okaże się, że brakuje podpisu jednego z małżonków, więc drugi małżonek podpisze się za niego, by zaoszczędzić sobie czasu. Należy mieć jednak na uwadze, że zakwalifikowanie sfałszowania cudzego podpisu jako przestępstwa nie wymaga działania sprawcy na szkodę lub niekorzyść osoby, w imieniu której się podpisuje. Przestępstwo stanowi także takie zachowanie, jak złożenie podpisu za kogoś za jego wyraźną zgodą oraz na jego prośbę.

Jednocześnie dla wypełnienia znamion przestępstwa podpis ten musi zostać złożony na dokumencie. Dokumentem, w rozumieniu przepisów prawa karnego, jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Dodatkowo, zgodnie z treścią art. 270 § 1 kodeksu karnego, osoba podrabiająca podpis na dokumencie musi działać w celu użycia go za autentyczny przez siebie lub inną osobę. Sfałszowanie dokumentu w innym celu – np. hobbystycznym czy naukowym – nie realizuje znamion typu czynu zabronionego. W przypadku dopuszczenia się czynu użycia podrobionego dokumentu jako autentycznego sprawca musi mieć świadomość, że posługuje się dokumentem przerobionym lub podrobionym. Brak ww. świadomości wyklucza przyjęcie popełnienia przez niego przestępstwa.

Świadomość społeczeństwa  w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jest wciąż niska, dlatego warto mieć powyższe na uwadze, gdyż fałszerstwo dokumentu zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta