Aktualności

sortuj po
2020-04-07 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A REGULACJE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Jesteś stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego UWAGA ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą”) daje ci pewne UPRAWNIENIA, ale nakłada też na ciebie OBOWIĄZKI. Ustawa zobowiązuje strony umowy do informowana się […]

czytaj więcej
2020-04-06 Czy bieganie na świeżym powietrzu jest zabronione?

Obostrzenia w zakresie przemieszczania się wprowadzone ostatnio wydanymi aktami budzą wiele wątpliwości. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. przewiduje szereg zakazów, których złamanie może skutkować nałożeniem kar pieniężnych sięgających aż do 30.000 zł. Kwestią wysoce kontrowersyjną jest karanie przez Policję osób uprawiających sporty mandatami o wysokości nawet 5.000 zł. Zdjęcia wręczonych mandatów, które obiegły sieć w przeciągu […]

czytaj więcej
2020-04-02 MKZ Partnerzy na pierwszej interaktywnej konferencji z serii Compliance Contra Corona

W dniu 31 marca 2020 r. odbyła się pierwsza interaktywna konferencja online z serii CoCoCo – Compliance Contra Corona – poświęcona rozwiązaniom przewidzianym w tzw. Tarczy antykryzysowej dotyczącym różnych sfer działalności przedsiębiorstw. Z dumą informujemy, iż jedną z prelegentek na konferencji CoCoCo – Compliance Contra Corona była Gabriela Każuch –  doradca podatkowy i lider Zespołu Prawa Podatkowego w Kancelarii MKZ […]

czytaj więcej
2020-04-01 Czy za niedochowanie środków ostrożności związanych ze stanem epidemii może grozić odpowiedzialność karna?

Z powodu ciągle rosnącej ilości zachorowań spowodowanych zarażeniem koronawirusem władze z dniem dzisiejszym wprowadziły dalsze ograniczenia i zalecenia mające na celu ograniczenie skutków pandemii oraz zmniejszenie dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa. Jakie konsekwencje z punktu widzenia prawa karnego może nieść za sobą niezastosowanie się do nich? Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują kolejne obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego. Ograniczenia dotyczą […]

czytaj więcej
2020-03-24 Służymy wsparciem w ramach zdalnych inicjatyw pomocy Przedsiębiorcom – WEBINARIUM “Compliance Contra Coronavirus” oraz Portal RATUNEKDLABIZNESU.PL

Pragniemy poinformować, iż w związku z poszukiwaniem dla naszych Klientów efektywnych i kompleksowych rozwiązań w dobie kryzysu epidemiologicznego spowodowanego COVID-19, który wywiera bezpośredni wpływ na większość sfer życia – w tym zwłaszcza w sferze gospodarczej i zawodowej, stawiając przed Przedsiębiorcami nowe wyzwania – Kancelaria MKZ Partnerzy wykazuje zaangażowanie w celu dostarczenia Państwu eksperckiego wsparcia w tematach prawniczych, podatkowych i biznesowych. […]

czytaj więcej
2020-03-23 Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ułatwiająca zdalne zarządzanie spółkami

Obecna wyjątkowa sytuacja epidemiologiczna wpływa na każdą sferę stosunków prawno-gospodarczych, w tym również na bieżące zarządzanie spółkami. Kodeks spółek handlowych wymaga, aby organy spółki, w szczególności zarząd oraz rada nadzorcza podejmowały decyzje osobiście (na przykład art. 222 k.s.h.), chyba że w umowie spółki przewidziano możliwość podejmowania uchwał w sposób zdalny. W obecnej sytuacji o rzeczywiste spotkanie coraz trudniej, szczególnie w […]

czytaj więcej
1 2 3 4 5 25