Aktualności

sortuj po
2020-04-24 Warsztat dla producentów i reżyserów on-line

W dniu 23 kwietnia br. radca prawny Katarzyna Kosicka – Polak uczestniczyła w dniu warsztatowym IMPAKTU zorganizowanym przez Fundację Filmową im. Władysława Ślesickiego, prowadząc szkolenie prawne on line nt. „Umowa z reżyserem filmu z przeniesieniem praw autorskich” przy wsparciu producentek Anny Wydry i Katarzyny Ślesickiej. W szkoleniu uczestniczyli producenci i reżyserzy, dlatego też szkolenie miało charakter bardzo praktyczny. W pierwszej […]

czytaj więcej
2020-04-23 Zakaz przemieszczania się – jakie mogą być podstawy do uniewinnienia?

Zakaz przemieszczania się – wybrane zagadnienia. W związku z ogłoszenie stanu epidemii od 1 do 19 kwietnia 2020 roku obowiązywał ogólny zakaz przemieszczania się na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowanie powyższego zakazu wzbudziło w społeczeństwie duże emocje oraz kontrowersje. Problematyczne stało się również praktyczne zastosowanie wyjątków od zakazu. Przypomnijmy, że zakaz nie dotyczył m.in. sytuacji zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z […]

czytaj więcej
2020-04-10 Rozwód i kontakty z dziećmi w czasie epidemii

Obecna sytuacja i związanie z nią ograniczenia mogą mieć poważne skutki nie tylko ekonomiczne, lecz także społeczne. Coraz częściej pojawiają się głosy, że długotrwałe przebywanie rodzin w domu, związane z ograniczeniami w poruszaniu się czy z odbywaniem kwarantanny, może skutkować falą pozwów rozwodowych. Dla uznania, że doszło do spełnienia przesłanki orzeczenia rozwodu, tj. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, rozwiązaniu […]

czytaj więcej
2020-04-09 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W CZASACH PANDEMII

Na dorocznym zebraniu ogółu właścicieli lokali zapadają najważniejsze uchwały dotyczące nieruchomości wspólnej np. przyjęcie rocznego planu gospodarczego, który określi zakres remontów, modernizacji czy inwestycji, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, udzielenie absolutorium członkom zarządu wspólnoty etc. Z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 3) ustawy o własności lokali wynika, że właściciele lokali co najmniej raz w roku, nie później […]

czytaj więcej
2020-04-08 Wpływ pandemii na postępowanie karne

W konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii w Polsce niemal każda dziedzina prawa musiała zostać dostosowana do obecnej sytuacji. Jakie zmiany przewidział ustawodawca w kontekście postępowań karnych?  Zmiany w funkcjonowaniu sądów i organów postępowania W związku z koniecznością wprowadzenia środków bezpieczeństwa oraz przestrzegania nałożonych obostrzeń w zakresie przemieszczania się i kontaktów wstrzymano przeprowadzanie rozpraw oraz posiedzeń jawnych poza tymi postępowaniami, które wprost […]

czytaj więcej
1 2 3 4 25