Aktualności

sortuj po
2016-03-22 Artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna

W Dzienniku Gazeta Prawna opublikowaliśmy tekst pt. “Prokurent dalej bez obowiązku wnoszenia o upadłość”. Autorami artykułu są Artur Zawolski radca prawny, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy oraz Sebastian Mikina, prawnik. Tekst rozwiewa wątpliwości oraz gasi szum medialny powstały po ostatnich nowelizacjach przepisów prawa upadłościowego

czytaj więcej
2015-11-01 UE wspiera rozwój naszej Kancelarii

Z sukcesem realizujemy projekt “Wdrożenie Platformy B2B  w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typ B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększanie innowacyjności gospodarki, POIG 2007-2013. Wierzymy, że korzystanie z nowego narzędzia umożliwi Kancelarii jeszcze szybszy rozwój poprzez dostosowanie procesów biznesowych do dynamicznie zmieniających się warunków, a po stronie […]

czytaj więcej
2015-06-30 Sukces Kancelarii w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Mec. Artur Zawolski, Partner w Kancelarii MKZ Partnerzy, wraz z radcą prawnym Pawłem Kierończykiem, członkiem zespołu litigation, z powodzeniem doprowadzili do zakończenia sprawy, w której przeciwnik procesowy zarzucił naszemu Klientowi naruszenie dóbr osobistych i zażądał wysokiego zadośćuczynienia z tego tytułu. Dla całego Zespołu Kancelarii sprawa miała wymiar prestiżowy, gdyż reprezentowaliśmy znaną i medialną osobę publiczną. Jest to już kolejna sprawa […]

czytaj więcej
2015-06-30 Restrukturyzacja Finansowa – kolejny wspólny sukces

Mec. Artur Zawolski brał udział w zakończonej sukcesem, w czerwcu 2015 r., restrukturyzacji finansowej zadłużenia w wysokości 35 mln PLN, w postaci blisko 20 produktów kredytowych, polskiej firmy produkcyjnej o obrotach ok. 80 mln PLN i zatrudniającej blisko 300 osób. Restrukturyzacja ta pozwoliła na poprawę płynności oraz rentowności firmy dzięki znacznemu obniżeniu wysokości rat kredytowych oraz kosztów finansowych, jak też istotnemu zwiększeniu finansowania. […]

czytaj więcej
2015-06-18 Accelerate

W dniu 17 maja 2015 r., mec. Katarzyna Kosicka-Polak wystąpiła w charakterze prelegentki podczas Konferencji inaugurującej międzynarodowy projekt Accelerate!, mający na celu promocję kobiet w zarządach firm. Mecenas Kosicka przedstawiła w sposób prosty i obrazowy zagadnienia prawne związane z odpowiedzialnością członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni została Partnerem Projektu. Kancelaria […]

czytaj więcej
2015-06-16 Ocena Społecznych Skutków Regulacji

W tygodniku Najwyższy Czas! (nr 22-23, 30 maja – 6 czerwca 2015) opublikowano artykuł, w którym redaktor poruszył wrażliwy temat związany z negatywnymi skutkami społecznymi uchwalonej w tym roku ustawy krajobrazowej. Głos zabrała przedstawiciel naszej Kancelarii, mec. Katarzyna Kosicka-Polak. Pomijając emocje związane z drugim dniem procedowania nad tym aktem prawnym, należy zadać pytanie otwarte do ustawodawcy, czy OSR (ocena społecznych […]

czytaj więcej
1 16 17 18 19