ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO: ZAPOWIEDŹ POMOCY DLA FRANKOWICZÓW?

Sąd Najwyższy orzekł, że w przypadku unieważnienia umowy bank musi zwrócić klientowi wszystkie wpłacone raty. To dobry prognostyk przed kluczowym orzeczeniem SN w sprawach frankowych, które zapadnie 25 marca.

Przed Sądem Najwyższym została rozpoznana sprawa jednego z kredytobiorców, który zaciągnął kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich w Banku Millenium. Sąd zajmował się jedną z kluczowych kwestii pojawiających się w sprawach frankowych: jak należy traktować wzajemne roszczenia w przypadku unieważnienia umowy. Dotąd sądy stosowały dwa podejścia: teorię salda (niekorzystną dla frankowiczów) i teorię dwóch kondykcji (korzystną dla tej grupy kredytobiorców).

Dwie teorie

Teoria salda polega na potrąceniu wzajemnie przysługujących roszczeń przy orzeczeniu o nieważności umowy. Teoria dwóch kondykcji zakłada, że roszczenie przysługujące każdej ze stron nieważnej umowy kredytowej, traktowane jest niezależnie.

Sąd Najwyższy uznał tę ostatnią za prawidłową w procesach frankowiczów z bankami. Oznacza to, że sądy będą traktować każde roszczenie odrębnie – osobno żądanie kredytobiorcy i osobno ewentualne roszczenia banku.

– Zastosowanie teorii dwóch kondykcji do rozliczenia nieważnej umowy kredytowej powoduje, że sąd może zasądzić na rzecz kredytobiorcy zwrot przekazanych do banku kwot, nawet jeżeli kredyt nie został w całości spłacony. Z kolei po stronie banku powstaje możliwość skierowania roszczenia do kredytobiorcy o zwrot wypłaconego mu kredytu – wyjaśnia radca prawny Paweł Michalak, partner w Kancelarii MKZ Partnerzy.

Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego stanowi wstęp do zapowiedzianej 25 marca odpowiedzi Sądu Najwyższego na sześć kluczowych zagadnień dotyczących tzw. kredytów frankowych. Będą one miały znaczący wpływ na ukształtowanie się jednolitej linii orzeczniczej sądów powszechnych.

W ostatnim kwartale 2020 r. aż 95 proc. spraw zostało rozstrzygniętych na korzyść klientów, jednak niektóre sądy nadal stosują interpretacje, które nie są dla nich zadowalające. Dlatego zapowiedziane na 25 marca orzeczenie Sądu Najwyższego jest tak bardzo istotne.

– Korzystne dla frankowiczów orzeczenie Sądu Najwyższego będzie miało dalekosiężne skutki. Po pierwsze, rozstrzygnie najważniejsze wątpliwości związane z kredytami waloryzowanymi do walut obcych, a po drugie – zniweluje wszelkie obawy klientów, którzy do tej pory nie zdecydowali się na wytoczenie powództwa przeciwko bankom – komentuje radca prawny Katarzyna Ignatowicz-Dębska z Kancelarii MKZ Partnerzy.

Banki próbują ugód

Tymczasem po stronie banków widać chęć rozwiązania kłopotliwych kredytów frankowych, zanim sprawa trafi do sądu. PKOBP ogłosiło niedawno wolę ugodowego załatwiania takich spraw.

Kilkudziesięciu frankowiczów otrzyma propozycje ugód z PKO BP, zgodnych z propozycją szefa KNF z grudnia 2020. Bank zawarł już w sądzie z klientem pierwszą, pilotażową ugodę, dotyczącą kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim. Poinformował, że po zakończeniu pilotażu decyzję w sprawie ugód będą musieli podjąć akcjonariusze banku.

– Co się do tego przyczyniło? Formułowane w stosunku do banków ostrzeżenia szefa KNF? Lawinowa ilość pozwów składanych w sądach w sprawach frankowych i w związku z tym płonna nadzieja na „samo-wygaśnięcie pożaru frankowego”? A może, niepewność otoczenia prawnego, uniemożliwiająca kolejne M&A w sektorze bankowym ? – zadaje pytania mec. Artur Zawolski, partner Kancelarii MKZ Partnerzy.

– Dla wielu frankowiczów chęć ugody to pozornie dobra informacja, ale poczekajmy odegraniem fanfar i z ogłoszeniem końca ery problemów frankowych, na praktyczny wymiar deklaracji. Bo przecież diabeł tkwi w szczegółach – podsumowuje mec. Zawolski.

 

 

 

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Aleksandra Grosicka – Soczyńska

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta