O zaskarżeniu miejscowego planu należy pomyśleć wcześniej

W kwietniu 2017 roku polski ustawodawca wprowadził nowelizację procedury administracyjnej. Jej celem, zgodnie z założeniami, było usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Jedną ze zmian, związaną z wprowadzoną nowelizacją, jest uproszczenie procedury zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego. Dla wielu klientów Kancelarii prowadzących działalności inwestycyjną na terenie całego kraju oznacza to m.in. usprawnienie procesu skarżenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są podstawowym instrumentem kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.

Uchwały planistyczne są najczęściej bardzo obszernymi aktami prawnymi, które dla przeciętnego obywatela są również dokumentami nieczytelnym i lub też zbyt skomplikowanymi. W trakcie rozbudowanej procedury uchwalania treści aktu planistycznego, większość osób nie zdaje sobie sprawy ze skutków, jakie niesie za sobą przyjęcie konkretnych rozwiązań związanych z ustaleniem sposobu zagospodarowania terenu. Dlatego też udział społeczeństwa w procesie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w dalszym ciągu znikomy, mimo że niejednokrotnie w związku z uchwaleniem planów dochodzi do przekroczenia władztwa planistycznego gminy, przejawiającego się m.in. w takim uregulowaniu zagospodarowania terenu, które rażąco narusza prawo własności jednostki.

Rozwój gospodarczy kraju związany jest również ze wzrostem liczby inwestycji budowlanych, które zwłaszcza na terenie dużych miast, powodują uciążliwości dla terenów sąsiednich. Niestety, świadomość mieszkańców dotycząca przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących terenów pod przyszłe inwestycje jest obecnie niewielka. Zazwyczaj protesty związane z realizacją inwestycji na sąsiedniej działce rozpoczynają się w trakcie uzyskiwania przez inwestora pozwolenia na budowę, a często również jeszcze później – wraz z przystąpieniem do realizacji prac budowlanych, gdy okazuje się, że na miejscu terenu zielonego lub niewielkiego pawilonu handlowego powstać ma wielopiętrowy budynek mieszkalny lub usługowy. Podnoszone wówczas przez sąsiadów sprzeciwy dotyczące zmiany przeznaczenia przyległej działki okazują się oczywiście bezpodstawne, skoro takie przeznaczenie spornego terenu zostało już uregulowane w uchwale planistycznej. Często w takich sytuacjach jest już również zbyt późno na skierowanie skargi na miejscowy pan zagospodarowania przestrzennego (nawet wobec usprawnienia procesu zaskarżenia uchwały wprowadzonego wspomnianą wyżej nowelizacją), ponieważ samo wniesienie skargi na uchwałę nie spowoduje wstrzymania procedury administracyjnej związanej z wydaniem pozwolenia na budowę.

Warto zatem zainteresować się tym, jakiego rodzaju inwestycje mogą być realizowane w przyszłości na sąsiednich nieruchomościach i w przypadku uznania, że uregulowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzą przykładowo do rażącego naruszenia prawa własności, warto jest zastanowić się nad skierowaniem skargi na uchwałę planistyczną do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na skutek nowelizacji przepisów procedury administracyjnej, zlikwidowano obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, który do tej pory był koniecznym etapem, warunkującym możliwość złożenia skargi. Oznacza to, że droga do zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje skrócona o ok. 60 dni. W dalszym ciągu, okres rozpoznania skargi przed wojewódzkim sądem administracyjnym to od 10 do 16 miesięcy, zatem nie należy liczyć na to, że uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie miało miejsce w trakcie wszczętej uprzednio procedury administracyjnej dotyczącej wydania pozwolenia na budowę.

Warto zatem odpowiednio wcześnie skonsultować się w podobnej sprawie z radcą prawnym, który pomoże opracować plan działania dotyczący planowanego procesu inwestycyjnego. Powołując się w tym miejscu na wieloletnie doświadczenie Kancelarii w kwestiach związanych z inwestycjami budowlanymi, zapraszamy Państwa do współpracy.

 

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Współzałożyciel i Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Prawnik

Aleksander Półtorak

Aleksander Półtorak specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Anna Sobocińska

Anna Dobrowolska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka

Małgorzata Kolasa-Sorour

Wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Małgorzata Kolasa-Sorour posiada bogate doświadczenie w pracy administracyjno – […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta