O MOŻLIWOŚCIACH JAKIE DAJE ROZSZERZENIE SPRZEDAŻY O RYNKI ZAGRANICZNE MÓWI KATARZYNA KOSICKA-POLAK, PARTNER W KANCELARII MKZ I PARTNERZY.

Branża e-commerce jako jedna niewielu, w ostatnim roku odnotowała duży wzrost i uniknęła finansowych skutków COVID-19. W 2020 roku globalny sektor e-commerce zanotował skok z 3,35 bln USD na 4,28 bln USD.  Ludzie na całym świecie musieli zmienić swoje nawyki zakupowe, a w niektórych przypadkach dopiero poznać świat zakupów w wirtualnych sklepach. Według prognoz w 2021 roku branża ta ma zanotować wzrost o kolejne 14,3%.

Aby skutecznie rozwijać sklepy online i zagwarantować zyski, potrzebne jest profesjonalne przygotowanie prawne. Doświadczeni specjaliści w tej dziedzinie nie tylko zapewnią prawidłowe funkcjonowanie firmy, ale również doradztwo, które może się przełożyć na bezpośredni rozwój biznesu. Zespół takich specjalistów działa również w kancelarii MKZ Partnerzy.

PayPal.com w raporcie dotyczącym handlu bez granic „Globalna branża e-commerce w obliczu ogromnych zmian” zwróciło uwagę na rosnące zainteresowanie właścicieli sklepów online sprzedażą zagraniczną. Może to gwarantować dodatkowe korzyści takie jak rozwój firmy, dotarcie do nowych odbiorców czy zwiększenie marży z zysków.

Wśród przedstawicieli branży e-commerce wciąż panuje jednak przekonanie, że rozszerzenie działalności na nowe rynki zajmuje zbyt dużo czasu oraz że taka działalność jest zbyt kosztowna. Sprzedawcy obawiają się, że w przypadku zagranicznych płatności trudniej jest poradzić́ sobie z oszustwami, a dokonywanie płatności zagranicznych może stanowić dla klientów za duże wyzwanie.

Jakie są fakty? Sprzedaż zagraniczna może przełożyć się na większe zyski, a jej prowadzenie można realizować przy użyciu wielu tych samych narzędzi, których używa się w przypadku sprzedaży w kraju. Dzisiejsze technologie ułatwiają dotarcie do nowych kupujących, tym samym zwiększają szansę na dotarcie do większego grona odbiorców. Istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają proste płatności i są dostępne globalnie.

Rozszerzenie sprzedaży o kraje zagraniczne może przynieść wiele korzyści. Warto jednak pamiętać, że powinno się to odbywać z pomocą asysty prawnej. Aby taki biznes funkcjonował sprawnie i zgodnie z przepisami prawa konieczne jest spełnienie wielu warunków. Pomoc prawna przydatna jest właściwie na każdej płaszczyźnie działania spółki e-commerce. Konieczne jest prawno-podatkowe przygotowanie biznesu, sporządzenie stosownych regulaminów, wzory umów, kwestia praw autorskich czy umowy B2B po obsługę reklamacji. Pomoc prawna w takim przypadku to inwestycja, która przełoży się na dobrze prosperujący biznes – zauważa Radca prawny Katarzyna Kosicka-Polak, partner w kancelarii MKZ i Partnerzy.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta