O KONSEKWENCJACH ZAWIĄZANYCH Z UMOWĄ O ZAKAZIE KONKURENCJI OPOWIADA MECENAS ARTUR ZAWOLSKI, PARTNER W KANCELARII MKZ PARTNERZY.

Jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który jest związany umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Na to pytanie odpowiada Mecenas Artur Zawolski, partner w Kancelarii MKZ Partnerzy.

Rynek pędzi coraz szybciej, wokół co rusz pojawia się kolejna konkurencja. To z kolei powoduje częste rotacje wśród pracowników, a pracodawcy, którzy chcą chronić swoje tajemnice, coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji – szczególnie z pracownikami, którzy mają dostęp poufnych informacji, takich jak know-how, bazy klientów czy kwestie finansowe.

Umowy o zakazie konkurencji najczęściej wskazują, że za działalność konkurencyjną uważa się: 1. Prowadzenie we własnym imieniu lub za pośrednictwem osób trzecich konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

  1. Pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność do pracodawcy.
  2. Występowanie jako agent, pełnomocnik lub prokurent przedsiębiorstw konkurencyjnych wobec pracodawcy.

Często spotykanym zapisem jest również świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. Warto zwrócić uwagę, że taki zapis jest bardzo ogólny i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może prowadzić do licznych nadużyć interpretacyjnych.

Dlatego też przed zatrudnieniem warto, aby pracownik doprecyzował tę kwestię w umowie poprzez wybór i wskazanie czy zakaz dotyczy wszelkiej działalności prowadzonej przez przyszłych pracodawców, czy tylko tej która dotyczy poufnych/szczególnie ważnych informacji.

Warto w tym miejscu wskazać, że żeby mówić o jakiejkolwiek odpowiedzialności pracownika wobec swojego pracodawcy muszą zostać uprzednio spełnione trzy przesłanki, tj.:

  1. Pracownik musi naruszyć postanowienia umowy;
  2. Wskutek naruszenia umowy, pracownik musi wyrządzić pracodawcy szkodę; a pracodawca musi tą szkodę wykazać;
  3. Pomiędzy zachowaniem pracownika, a wyrządzoną szkodą musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Dopiero w sytuacji, gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki możliwe jest pochylenie się nad kwestią odpowiedzialności pracownika.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują w tym zakresie dwa reżimy odpowiedzialności. W razie nieumyślnego wyrządzenia pracodawcy szkody pracownik naruszający zakaz konkurencji ponosi odpowiedzialność limitowaną, tj. jedynie do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Przy czym odpowiada jedynie w obrębie rzeczywiście poniesionej straty, a nie utraconych korzyści.

Praktyka pokazuje, że możliwe jest przypisanie pracownikowi winy umyślnej. W tym przypadku odpowiedzialność pracownika nie jest już limitowana, tzn. pracownik odpowiada zarówno za rzeczywistą stratę, jak również za korzyści, które pracodawca otrzymałby, gdyby nie doszło do wyrządzenia szkody. Ponadto, pracownik odpowiada w pełnej wysokości, tj. nie ma tutaj, tak jak w przypadku winy nieumyślnej, ograniczenia do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta