O ISTOTNYCH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZYPOMINA RADCA PRAWNY PAWEŁ MICHALAK, PARTNER W KANCELARII MKZ I PARTNERZY

Osoby, których bezpośrednio dotyczy temat kredytów hipotecznych muszą liczyć się z wieloma nowościami. Na mocy tzw. rekomendacji S banki do 30 czerwca 2021 r. musiały wdrożyć liczne zmiany, które wpłyną zarówno na sytuację banków, jak i klientów. Wyjątkiem w tym zakresie są banki spółdzielcze, które czas na wprowadzenie zmian mają jeszcze do dnia 31 grudnia 2022 r.

W grudniu 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację S, która dotyczy dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Postanowienia Rekomendacji S mają zastosowanie także do pożyczek, które są zabezpieczone hipotecznie. Rekomendacja dotyczy banków objętych przepisami prawa polskiego i w określonym zakresie oddziałów instytucji kredytowych w Polsce.

Czego konkretnie dotyczą zmiany? W bankach komercyjnych zmienna stopa oprocentowania jest zastąpiona stałą stopą oprocentowania lub okresowo stałą stopą oprocentowania kredytów. Dotyczy to zarówno umów kredytowych zawieranych na przyszłość, jak i umów zawartych przed wejściem zmian w życie. Osoby, które nawiązały z bankiem umowę kredytową mogą spodziewać się propozycji ze strony banku dotyczącej zawarcia aneksu do umowy wprowadzającego nowe oprocentowanie.

Drugą ważną zmianą jest możliwość wprowadzenia przez banki oferty ,,klucz za dług”, czyli opcji kredytu hipotecznego z możliwością zwolnienia z długu w zamian za przeniesienie na bank własności nieruchomości. Oferta taka kierowana jest jednak do określonej grupy klientów banków. Decydując się na ,,klucz za dług” wkład własny kredytobiorcy wynosić musi minimum 30%. Kredytobiorca zobowiązany jest wykazać, że osiąga dochody powyżej przeciętnego wynagrodzenia. Kredyt z opcją ,,klucz za dług” może przybrać różną formę i inną cenę.

Zdolność kredytowa zaczęła być liczona na okres maksymalnie 25 lat. W dalszym ciągu istnieje możliwość wzięcia kredytu na okres dłuższy, jednak skutkować to może niemożliwością zaciągnięcia kredytu na wyższą kwotę. Biorąc kredyt na czas dłuższy niż 25 lat, klienci banku zobowiązani będą podpisać oświadczenie, w którym potwierdzą, że są świadomi różnicy w całkowitej kwocie kredytu.

Nowością jest także wprowadzenie licznika DStl na miejsce wskaźnika Dtl. Wskaźnik Dtl wyraża relacje wysokości długu do wartości dochodu. Wskaźnik DStl wskazuje natomiast stosunek całkowitych rocznych kosztów wynikających z obsługą kredytów do całkowitego rocznego dochodu klienta. Oznacza to, że teraz klienci mogą spotkać się z badaniem ich dochodu na 12 miesięcy wstecz. Ustalenie poziomu wymaganej dla udzielenia kredytu wysokości DStl leży po stronie banków.

Kredytobiorcy zmierzyć się muszą także z deprecjacją dochodów w innych walutach. Oznacza to, że bank badając zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy weźmie pod uwagę maksymalnie 50% wysokości faktycznego dochodu klienta w obcej walucie. Dodatkowo, na bankach spoczywa obowiązek informowania i edukowania klientów w zakresie nowych ofert kredytów, przede wszystkim w zakresie związanego z nimi ryzyka. Oferty te mają być przedstawiane klientom w sposób zrozumiały i czytelny.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta