Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ułatwiająca zdalne zarządzanie spółkami

Obecna wyjątkowa sytuacja epidemiologiczna wpływa na każdą sferę stosunków prawno-gospodarczych, w tym również na bieżące zarządzanie spółkami. Kodeks spółek handlowych wymaga, aby organy spółki, w szczególności zarząd oraz rada nadzorcza podejmowały decyzje osobiście (na przykład art. 222 k.s.h.), chyba że w umowie spółki przewidziano możliwość podejmowania uchwał w sposób zdalny.

W obecnej sytuacji o rzeczywiste spotkanie coraz trudniej, szczególnie w sytuacji, gdy członkami zarządu lub rady nadzorczej są obcokrajowcy, którzy nie mają możliwości wjazdu na teren Polski. Wobec powyższego niektóre spółki (te, w których umowach bądź statutach nie przewidziano możliwości zdalnego głosowania nad uchwałami) są sparaliżowane, ponieważ ich organy nie mają możliwości podjęcia decyzji.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Ministerstwo Aktywów Państwowych, a dokładnie Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego działająca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych zaproponowała nowelizację przepisów kodeksowych. Istotą nowelizacji jest odwrócenie obowiązującej obecnie zasady dotyczącej podejmowania decyzji – w każdej spółce kapitałowej dopuszczalna będzie zdalna komunikacja przez radę nadzorczą oraz zarząd, w tym podejmowanie wszelkich uchwał, chyba że umowa lub statut spółki będzie wskazywał inaczej.

Abstrahując od faktu, że takie rozwiązanie znacząco ułatwi zarządzanie spółkami w dobie pandemii należy stwierdzić, iż jest ono również postulowanym od dawna dostosowaniem przepisów kodeksowych do realnych potrzeb przedsiębiorców. Obecnie zdalne formy porozumiewania się, takie jak na przykład wideokonferencje są standardem, wobec czego konieczność osobistego pojawiania się na posiedzeniach rady nadzorczej czy też zarządu uznać trzeba za anachronizm.

Na dzień dzisiejszy prace nad nowelizacją w Ministerstwie Aktywów Państwowych zostały zakończone, tak więc należy spodziewać się, że w najbliższym czasie zostaną one wprowadzone do porządku prawnego.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Doradca podatkowy

Gabriela Każuch

Gabriela Każuch kieruje działem Doradztwa Podatkowego w naszej kancelarii. Gabriela posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Justyna Piechniak

Justyna Piechniak wspiera Klientów Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw karnych (w tym karnoskarbowych), szeroko rozumianych […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Asystentka biura

EWA KAWENCZYŃSKA

Ewa Kawenczyńska jest odpowiedzialna za wspieranie prawników oraz dba o bezkolizyjną pracę  kancelarii. Posiada wieloletnie […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta